Klimasp?rsm?l

H?ring: Forslag til endrede regler om mikrobiologiske kriterier

understreker administrerende direkt?r Nils Kristian Nakstad i Enova. En annen viktig endring er at kravet til st?rrelsen p? prosjekter med definerte energitiltak i eksisterende bygg er redusert fra 0

Similar Posts