Milj?politikk

H?ring og folkem?ter om Mariafjellet, Gr?ndalsfjellet og Gr?nningfjella vindkraftverk i Nord- Tr?ndelag

og for ? kunne redusere vassbruken i t?rre periodar.
Med mellom anna desse vilk?ra meiner NVE at fordelane ved tiltaket samla sett er st?rre enn ulempene for allmenne og private interesser.
Les meir om l?yvet til Henangervatnet p? www.nve.no
Kontaktpersonar:
Seksjonssjef ?ystein Grundt

Similar Posts