Milj?politikk

H?ring og s?knad om endret utslippstillatelse for reservekraftanlegg samt vedtak om midlertidig endring av utslippstillatelser

20-12-2010 10:01 Milj?verndepartementet Milj?verndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet har mottatt s?knad fra Statnett om utvidet utslippstillatelse for reservekraftanleggene p? Tjeldbergodden og Nyhamna for uke 1 til uke 20 i ?r 2011 og frem til idriftsettelse av linjen ?rskog - Fardal. I kongelig resolusjon av i dag er Statnetts s?knad om endring av utslippstillatelsene innvilget med virkning for uke 1 til uke 20...

Milj?verndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet har mottatt s?knad fra Statnett om utvidet utslippstillatelse for reservekraftanleggene p? Tjeldbergodden og Nyhamna for uke 1 til uke 20 i ?r 2011 og frem til idriftsettelse av linjen ?rskog – Fardal. I kongelig resolusjon av i dag er Statnetts s?knad om endring av utslippstillatelsene innvilget med virkning for uke 1 til uke 20 i ?r 2011. For den oms?kte periode etter 2011 sendes s?knaden i dag p? h?ring.
Reservekraftverkene p? Tjeldbergodden og Nyhamna har tillatelse til ? starte i sv?rt anstrengte kraftsituasjoner hvor risikoen for rasjonering er h?y. Statnett har s?kt om en midlertidig utvidelse av tillatelsen til drift i vanskelige driftssituasjoner og ved driftsforstyrrelser i kraftsystemet som forsyner Midt-Norge. I dag har Statnett f?tt innvilget en midlertidig utvidelse av tillatelsen for uke 1 til uke 20 i ?r 2011. Utvidelsen er gjort p? strenge vilk?r. Reservekraftanleggene skal kunne startes som et siste virkemiddel ved str?mbrudd og i vanskelige driftsituasjoner hvor alternativet er ? koble ut str?mmen. Begrunnelsen er at kraftsituasjonen i Midt-Norge er stram, og situasjonen kan forverres utover vinteren. Ogs? driften av kraftsystemet kan da bli vanskelig. Reservekraftverkene kan redusere alvorlige konsekvenser for kraftforsyningen i landsdelen ved for eksempel store ledningsutfall eller alvorlig effektmangel.
For den oms?kte perioden etter ?r 2011 sendes s?knaden fra Statnett i dag p? h?ring. Fristen for uttalelser til Milj?verndepartementet er fredag 14. januar 2011.
H?ring – S?knad om endret utslippstillatelse for reservekraftanlegg samt vedtak om midlertidig endring av utslippstillatelser
Kongelig resolusjon
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy