Natursp?rsm?l

HSH anbefaler bruk av differensierte bompenger ved akutt forurensning i Oslo

men er ikke enig med Oslo kommune at de beste tiltakene er ? innf?re datokj?ring og kompiskj?ring.
HSH ber derfor Oslo kommune om ? arbeide med ? innf?re tidsdifferensiering av bompenger i tilfeller med akutt forurensning i stedet for de foresl?tte reguleringsformer.
Les h?ringsuttaleslen
HSH er hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge og organiserer virksomheter innen varehandel

Similar Posts