Klimasp?rsm?l

Husdyrgj?dsla spres milj?vennlig ? ogs? i 2010

Siemens AG leverer et resultat p? 1,5 milliarder euro i andre finanskvartal. Det er en ?kning p? hele 48 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009. De gode resultatene gj?r at Siemens n? hever sine resultatprognoser totalt for ?ret.

– De gode resultatene kommer til tross for en t?ff ?konomisk periode internasjonalt. Vi var tidlig ute med ? iverksette tiltak for ? ?ke v?r konkurransekraft og grepene vi har gjennomf?rt viser seg ? ha gitt god effekt. N? som markedsnedgangen er i ferd med ? stabilisere seg, vil vi opprettholde fokus p? utvikling av innovative l?sninger for mange av de store utfordringene Norge og verden st?r overfor, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens AS.

Fremgang p? alle fronter

Siemens opererer i tre sektorer, – industri, energi og helse. Og samtlige tre sektorer opplever resultatfremgang. Samlet driftsresultat for sektorene ?kte med 16 prosent til 2,1 milliarder euro (ca 17 milliarder kroner). Den gode fremgangen gj?r at Siemens n? ?ker sine prognoser for ?ret, og tror at samlet driftsresultat for de tre sektorene vil overstige fjor?rets resultat p? 7,5 milliarder euro.

Omsetning stabilisert

Omsetning for andre finanskvartal endte p? 18,2 milliarder euro (ca 162 milliarder kroner), som er en svak nedgang p? 4 prosent sammenlignet med 2009. Ordreinngangen 17,8 milliarder euro er en nedgang p? 14 prosent.

Denne utviklingen viser at omsetningen n? har begynt ? stabilisere seg, selv om selskapet fortsatt er inne i en periode med markedsnedgang. Mens industrisektoren viser tegn p? bedret marked p? kort sikt, s? opplevde energi og infrastrukturvirksomhet fortsatt svikt i markedet.

Omsetningen internasjonalt viser en god fremgang i Asia og Australia, mens Amerika, Afrika og Europa fortsatt opplever et t?ft marked som reflekteres i en svak nedgang i omsetningen.

Les mer om Siemens? resultater her:

http://www.siemens.com/investor/en/index.htm

Siemens globale pressemeldinger:

https://newscenter.siemens.com/siemens-news/

Siemens AG i andre kvartal (avsluttet 31.03.10)

Millioner euro 2009 2008
Omsetning 18227 18955
Driftsresultat (EBITDA) 2624 2335
Resultat (Net Income) 1498 1013

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gry Rohde Nordhus, kommunikasjonsdirekt?r
Mob: +47 95 94 05 94, e-post: [email protected]

Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]
Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har selskapet 1500 ansatte med 12 lokasjoner landet rundt. Hovedkontoret i Norge ligger i Oslo.
Vedlagte filer
0000

Similar Posts