Natur

Hvilken str?mkunde er du?

If?lge en unders?kelse gjort av Telinet Energi er det ikke mange som har et bevisst forhold til valg av str?mleverand?r. Nettopp det ?nsker Telinet ? gj?re noe med. Derfor har energiselskapet i disse dager en quiz p? sine Facebook-sider hvor de lurer p? hvilken str?mkunde du er.

– Er du tilbudsjeger, milj?bevisst, lokal eller tradisjonell? Det er de 4 kategoriene en str?mkunde bevisst eller ubevisst havner i, forteller markedssjef Bj?rn Arctander i Telinet Energi. ? Dette er en helt uformell test som skal vise hva slags str?mkunde du er. Quizen ligger p? Telinets Facebookside.

Det ligger likevel en liten bevisstgj?ring i denne quizen. If?lge en unders?kelse tidligere i ?r er norske husstander storforbrukere av str?m, men overraskende lite interessert i ? spare penger p? str?mregningen.
– I tillegg er det mange som sier de er opptatte av milj?, men ikke har f?tt med seg hvor viktig det er ? velge en str?mleverand?r som kan garantere str?m fra fornybar energi, fortsetter Arctander.
Ogs? lokale energiselskap har mange tilhengere. I f?lge denne unders?kelsen velger over 70 % den lokale str?mleverand?ren, men det er slett ikke sikkert at det er et bevisst valg.
Opptatt av det lokale n?ringslivet eller en tilbudsjeger? Du kan ta testen her.
Om Telinet Energi
Str?mleverand?ren Telinet Energi tilbyr alltid str?m fra fornybar energi. Selskapet har siden etableringen i 2003 blitt en betydelig akt?r p? det norske kraftmarkedet, med fokus p? konkurransedyktige str?mpriser og milj?. Telinet er milj?sertifisert og tilbyr 100 % fornybar energi.
F?lg oss p? sosiale medier:
YouTube/Telinet ? Facebook/Telinet ? Twitter/Telinet

2020

Similar Posts