Natur

Hvordan p?virket 2013 str?mbransjen?

?Selfie? ble ?rets nyord i 2013 og da er det p? sin plass ? ta et blikk tilbake p? ?ret som har g?tt for v?r egen bransje. Ny regjering, stor interesse for el-biler og v?tt v?r er bare noen av faktorene som p?virket energibransjen.
Ny regjering ?nsker effektivisering
I h?st fikk vi ny regjering og ny olje- og energiminister Tord Lien. Han var tidlig ute og p?pekte at f?rre nettselskap vil effektivisere energibransjen.
En annen effekt av den nye regjeringen og forliket med Venstre og KrF er at oljeboring i Lofoten ble lagt p? is i innev?rende periode. Det b?r sende et signal om at oljeboring ikke er et satsingsomr?de for fremtids-Norge.
?ret da el-bilsalget tok av
I april var Nissan Leaf Norges nest mest solgte bil, i september var Tesla bilen med flest nyregistreringer i landet. I oktober ble det satt ny rekord i antall nyregistreringer av elbiler i Norge, med hele 1434 elbiler. Det er ingenting som tyder p? at salget vil g? nedover. Gode erfaringer fra de som kj?rer elbil i dag og god tilrettelegging for elbil-bilistene vil kunne ?ke salget ytterligere. I Hordaland doblet de i 2013 elbilparken.
Les mer om bruken av el-bil i Norge her.
Sverige n?dde fornybarm?let
Sverige hadde satt et m?l om ha 50 % fornybarandel innen 2020, men dette slo de med god margin. M?let ble n?dd p? slutten av 2013, hele 7 ?r f?r tiden! Den sektoren som har bidratt mest til landets h?ye fornybarandel er varmesektoren, hvor biomasse st?r for den st?rste andelen. Dette b?r gi et ekstra spark bak til Norge om at det faktisk er mulig og at vi b?r v?re mer offensive i 2014. 1-0 til s?ta bror.
V?t avslutning kan gi moderate str?mpriser
Innkj?psprisen p? str?m ?kte med dr?ye 20 % fra 2012 til 2013, men likevel var prisen nesten 30 % lavere enn i 2010. Flere opplevde storm og regn i fjor og avslutningen av ?ret med en klissv?t desember kan fort f?re til moderate priser denne vinteren.
Telinet feiret 10 ?r
Telinet Energi etablerte seg som str?mleverand?r under str?mkrisen i 2003 og feiret i fjor 10 ?rs jubileum. Str?mleverand?ren har hatt fokus p? lave priser hele veien og samtidig hatt et stort milj?fokus de siste 6 ?rene. I 2013 ble det blant annet ansatt en EN?K-ansvarlig med fokus p? Telinet Milj?produkter og innf?rt et gr?nt fordelsprogram for kundene.
Mer informasjon om Telinet p? snl.no eller wikipedia.org/Telinet-Energi
F?lg oss p? Facebook og Twitter
2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy