Klimasp?rsm?l

Hvorfor det ikke ble kulderekord

Veden berger Norge gjennom

Uten vedfyringen ville str?mnettet kollapset.
-Den langvarige hardkulden over store deler av landet har dokumentert hvor viktig vedovner og vedfyring er i Norge. Til tross for statlige st?tteordninger og intens markedsf?ring av oppvarmingssystemer som luft til luft varmepumper og pelletsovner, er det ved og vedfyring som virkelig monner under den langvarige kuldeperioden. Det sier fagsjef ?yvind Stranna Larsen i Norsk Ved.
-Heldigvis var det sv?rt mange husholdninger som kj?pte inn ved i h?st og som derved har god varmeberedskap. Og dagens situasjon kan nok v?re en liten p?minnelse om at vedkundene helst b?r kj?pe inn veden i god tid for vinteren setter inn. Men i tillegg jobber n? vedprodusentene nesten d?gnet rundt for ? m?te ettersp?rselen, sier han.
Norsk Ved er et interesseforum for vedprodusenter med ca 4000 medlemmer. I mange, mange ?r har forumet jobbet for ? f? fram vedens store betydning som en sv?rt varmeeffektiv, enkel og klimavennlig oppvarmingsmetode. Norsk Ved har ogs? argumentert for at varmeberedskap b?r v?re meget viktig n?r husholdningene skal velge oppvarmingssystem. I motsetning til b?de pelletsovner og varmepumper er vedovner fullstendig uavhengig av elektrisitet. Og vedovnene gir energi b?de til oppvarming og matlaging hvis elektrisitetsforsyningen skulle svikte.
Men det er pelletsovner og varmepumper som myndighetene velger ? gi statlig st?tte, ikke nye reintbrennende og varmeeffektive vedovner. Det betyr at man da nedprioriterer ved og vedfyring, og ikke minst varmeberedskap i tilfelle str?mbrudd etc. Men, i den langvarige kuldeperioden vi n? er inne i, roper alle p? ved. De som har investert i luft til luft varmepumper oppdager at effekten blir alt for liten, eller borte, n?r kulda g?r under 10 minusgrader. Og oppfordringene fra sentrale akt?rer innen energiforsyningen i Norge er temmelig klare:
-Fyr med ved, uttaler konsernsjef i Statnet Aukne Lont.

?Fyr med ved, oppfordrer Nils Kristian Nakstad, direkt?r for det statlige energiforetaket Enova

?Reduser str?mforbruket hvis du har mulighet for ? fyre med ved, sier informasjonssjef i netteselskapet EB, Kjell Nilsen, etter et str?mbrudd i nettselskapets leveringsomr?de pga overbelastning.

Onsdag 6. januar sto str?mledningene og ?dirret? i Norge. Mellom kl 8 og 9 om morgenen ble det satt ny forbruksrekord i vinterlandet v?rt med 23 958 MWh. Men n?r hardkulda sl?r slik til over landet, er det heldigvis fyr i sv?rt mange av landets ca 1,2 millioner ovner. Det bidrar i stor grad til ? dempe belastningen p? elektrisitetsnettet v?rt.
-Dersom man i en tenkt situasjon forutsetter at vedfyringen da hadde bortfalt, ville elektrisitetsnettet v?rt kollapset, uttaler leder av landssentralen i Statnett Tom Tellefsen til Norsk Ved.
-Dette understreker hvor viktig vedfyringen er i Norge, sier fagsjef Stranna Larsen.
-Og dagens situasjon b?r sende noen kraftige signaler til myndighetene. Det er et stort samfunnsmessig behov for ? legge forholdene bedre til rette slik at rammebetingelsene for vedproduksjon og bruk av ved blir minst like gode som for andre energib?rere.
Tekst til bilder:
J?tul F-474. Vedovner utvikler sv?rt mye varme og s?rger for god varmekomfort ogs? under kuldeperioder slik vi opplever det n?. Foto: J?tul AS
7658. Norsk Ved oppfordrer vedkundene til ? ha vinterens vedforsyning p? plass tidlig om h?sten. Da har man varmeberedskap for hele vinteren, b?de under str?mbrudd og harde kuldeperioder. Foto: Norsk Ved
Bj?rkeved. T?rr og fin bj?rkeved utvikler mye varme, og bidrar raskt til oppvarming.

Eventuelle henvendelser om denne pressemeldingen kan rettes til;

Fagsjef ?yvind Stranna Larsen
Norsk Ved
Tlf 32 76 70 22
480 96 8330000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy