Natursp?rsm?l

Hyundai signerer avtale om leveranse av FCEV-biler

Hyundai har undertegnet en intensjonsavtale (MOU) for leveranse av FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) til de fire nordiske landene, Island, Sverige, Danmark og Norge. Hyundai skal levere egenutviklede FCEV-biler som drives av av hydrogen og batteristr?m.
– De nordiske landene har kommet langt i ? bygge ut sin infrastruktur for hydrogen, sier Hyundaisjef Woong-Chul Yang. -Derfor har vi valgt dette omr?det for v?rt utviklingsprogram av slike biler i Europa, sier han videre. Utviklingen av hydrogenstasjoner i Norden er kordinert av SHHP (The Scandinavian Hydrogen Highway Partnership) som i Norge er representert ved HYNOR. Milj?stiftelsen Zero i Norge koordinerer arbeidet i HYNOR.
Kontaktperson hos Zero er G?ril L. Andreassen p? 995 62 669. eller [email protected]
Se ogs? vedlagte pressmelding fra Hyundai Motor Company og ressurslenker til h?yre.
Hyundai Motor Company i Korea er verdens fjerde st?rste bilprodusent med ca 75.000 ansatte. Hyundai er representert i 193 land med ca 6.000 forhandlere. I Norge har selskapet ca. 65 forhandlere og har solgt over 70.000 biler siden merket kom til landet i 1992.
0000

Similar Posts