Klimasp?rsm?l

Ikke vanskelig ? bli kvitt EE-avfall – bransjen st?r samlet om sitt milj?ansvar

Det blir stadig mindre sur nedb?r som faller ned over Norge. Nye m?leresultater viser de laveste niv?ene av sulfat i innsj?er siden m?lingene startet p? midten av 1970-tallet .
Les mer: http://www.sft.no/no/Aktuelt/Nyheter/2009/November-2009/Norge-mindre-surt/
H?ringsm?te om tiltak mot milj?gifterMilj?giftsutvalget skal foresl? tiltak for at bruk og utslipp av milj?gifter reduseres og opph?rer senest innen 2020. Utvalget ?nsker velkommen til offentlig h?ringsm?te i Troms? 26. november. M?tet er gratis og ?pent for alle.
Les mer: http://www.miljogift.noH?ringer og kunngj?ringer
– Kunngj?ring om at Wintershall s?ker om leteboring i Norskehavet:
http://www.sft.no/no/Aktuelt/Horinger-og-kunngjoringer/2009/Wintershall-soker-om-leteboring-i-Norskehavet/
– Kunngj?ring om at Eras Metal s?ker om endring av tillatelse:
http://www.sft.no/no/Aktuelt/Horinger-og-kunngjoringer/2009/Eras-Metal-soker-om-endring-av-tillatelse/

SFTs nyhetsliste
– Dette er en e-post om de siste nyhetene p? nettstedet til Statens forurensningstilsyn (SFT): http://www.sft.no
– Du kan melde deg av denne nyhetslisten p? nettadressen: http://www.sft.no/nyhetsbrev
– Kompenser for dine klimagassutslipp ved ? kj?pe klimakvoter: http://www.sft.no/co2
– Informasjon om milj?ets tilstand og utvikling finner du p? Milj?status i Norge: http://www.miljostatus.no0000

Similar Posts