Milj?politikk

Ingeborg Gj?rum til Burson-Marsteller

Tidligere NU-leder Ingeborg Gj?rum blir r?dgiver i Burson-Marsteller. Gj?rum skal arbeide med strategi, analyse og samfunnskontakt med hovedfokus p? klima- og energisp?rsm?l.
– Ingeborg Gj?rum er et av de st?rste kommunikasjonstalentene i sin generasjon. I tillegg til fagkunnskap innen energi- og milj?feltet har hun solid samfunnsforst?else og uts?kt politisk teft. Med Ingeborg styrker vi v?r kompetanse ytterligere innenfor flere omr?der, sier Beate Nossum, leder i Burson-Marstellers samfunnsavdeling.
Ingeborg Gj?rum viste seg som en markant leder av Natur&Ungdom i perioden 2008 ? 2009 og jobber i dag som r?dgiver i Naturvernforbundet. Hun skal kombinere stillingen i Burson-Marsteller med studier.
– Jeg ser frem til ? l?re mer om posisjonering og strategisk tenkning, og samtidig kunne bruke min bakgrunn fra milj?bevegelsen til ? bidra i ulike prosjekter. ? forst? kommunikasjon er en forutsetning for ? f? gjennomslag i informasjonssamfunnet og Burson-Marsteller er et ledende fagmilj? i Norge. Her har milj?bevegelsen alltid noe ? l?re, sier Ingeborg Gj?rum.
B-M kan tilby kundene de beste r?dene og vurderingene i bransjen. Byr?ets kunder skal vite at de f?r hjelp fra personer med solid fagkompetanse og lang erfaring. De skal v?re trygge p? byr?ets kunnskap, forretningsforst?else og fagpolitiske kompetanse.
– Ingeborg Gj?rum har en inng?ende samfunnsforst?else og viktig milj?politisk erfaring. Hun er et verdifullt tilskudd for oss og mange av v?re oppdragsgivere. Burson-Marsteller skal v?re en attraktiv arbeidsgiver for kommunikasjonstalenter med ambisjoner, og vi legger til rette for at Ingeborg skal kunne kombinere sine studier med arbeidet som r?dgiver p? en god m?te, sier Sigurd Grytten, administrerende direkt?r i Burson-Marsteller.
Ingeborg Gj?rum knyttes til Burson-Marsteller som frilanser fra 3. januar 2011. Hun vil v?re tilknyttet byr?ets samfunnsavdeling.
For ytterligere informasjon:
Sigurd Grytten, adm. direkt?r mobil 922 40 790
Beate Nossum, leder samfunnsavdelingen, mobil 918 26 161
Ingeborg Gj?rum, mobil 909 99 275
Om Burson-Marsteller
Burson-Marsteller er et ledende r?dgivningsbyr? innen kommunikasjon og samfunnskontakt. Selskapet gir r?d fordelt p? fagomr?dene medieh?ndtering, myndighetskontakt, merkevarebygging, krisekom­munikasjon, markeds­kommunikasjon, toppleder­profilering og finansiell kommunikasjon. Burson-Marsteller er verdens st?rste kommunikasjonsbyr?, med 129 kontorer i 83 land med til sammen 1600 r?dgivere. Burson-Marsteller Oslo har etter mer enn 30 ?rs virksomhet over 30 ansatte som arbeider for toneangivende oppdragsgivere i internasjonalt og norsk n?rings- og samfunnsliv.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy