Milj?teknikk

Ingen sympati for sympatistreik

Ingen sympati for sympatistreik
27-09-2013 16:15 Energi Norge Riksl?nnsnemnda slo i dag fast at EL & IT Forbundet og andre fagforeninger ikke kan bruke uforholdsmessige maktmidler for ? tvinge frem en tariffavtale for en sv?rt liten gruppe ansatte i en stor bedrift.

Riksl?nnsnemnda slo i dag fast at EL & IT Forbundet og andre fagforeninger ikke kan bruke uforholdsmessige maktmidler for ? tvinge frem en tariffavtale for en sv?rt liten gruppe ansatte i en stor bedrift.
? Dette viser at energibransjen i fremtiden ikke kan brukes som brekkstang for ? oppn? tariffavtaler i andre sektorer. Det er en viktig avklaring b?de for v?re medlemsbedrifter og for str?mkunder som uforskyldt blir rammet av slike aksjoner, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
I mai grep regjeringen inn med tvungen l?nnsnemnd i en omfattende sympatistreik blant EL & IT Forbundets medlemmer i energiselskapene Eidsiva, Skagerak, Troms Kraft, BKK, Lyse, Haugaland Kraft og Statnett. Hensikten med streiken var ? tvinge IKT-bedriften Atea til ? akseptere en tariffavtale verken selskapet eller det store flertallet av de ansatte ?nsket.
? EL & IT Forbundets opptreden i denne saken viser at det er behov for innstramming av spillereglene for bruk av sympatistreik i arbeidslivet, sier Ulseth.
NHO kommenterer saken slik:
? Dette er et grunnleggende og viktig sp?rsm?l om organisasjonsfrihet ? b?de om retten til ? v?re organisert og retten til ? st? utenfor det som vanligvis omtales som det organiserte arbeidslivet. I denne saken har arbeidsgiveren Atea valgt ? st? utenfor tariffsystemet, et standpunkt som m? respekteres av alle parter, sier Svein Oppegaard, direkt?r for arbeidslivspolitikk i NHO.
Oppegaard understreker at NHO anerkjenner fagforeningenes rett til ? benytte streik for ? oppn? tariffavtale, men bruken m? v?re b?de riktig og proporsjonal.
Riksl?nnsnemndas kjennelse er tilgjengelig her.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy