Energisp?rsm?l

Innf?ring av smarte str?mm?lere kan fortsette

Str?mkunder med stabilt og lavt forbruk – typisk under 2000 kilowattimer ?rlig – kan fritas for ? f? installert smarte str?mm?lere (AMS), men det gis ikke generelt unntak for hytter og leiligheter. Det er hovedpunktene i NVEs forslag til endringer i AMS-forskriften. Innen 2019 skal m?lerne v?re p? plass.
– Det er bra at NVE n? rydder unna uklarhetene som er skapt rundt innf?ring av smarte str?mm?lere, slik at kraftn?ringen kan fortsette planlegging og utrulling. Dette er et viktig tiltak b?de for str?mkundene og kraftsystemet, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Rundt 2,5 millioner str?mm?lere skal skiftes ut med nye som automatisk melder inn forbruket p? timesbasis. Det betyr at str?mkundene slipper ? lese av m?leren, at de f?r en mer n?yaktig str?mregning basert p? hva str?mmen faktisk koster n?r de bruker den – og at de f?r bedre mulighet til ? styre forbruket etter prisene.
NVE-direkt?r Per Sanderud kunngjorde forslag til endringer i AMS-forskriften under Energi Norges vinterkonferanse i Budapest i g?r. Forslaget er n? oversendt Olje- og energidepartementet med anbefaling om en rask og begrenset h?ring.

I forslaget g?r NVE bort fra det tidligere kravet om at 80 prosent av utrullingen skal v?re ferdig to ?r f?r den endelige fristen. Dermed blir det opp til nettselskapene ? avgj?re utrullingstakten frem mot 1. januar 2019.
Sanderud opplyste ogs? at NVE vil fremme forslag om felles str?m- og nettfaktura i l?pet av ?ret. Her gjenst?r noe utredning, blant annet av om det skal st? én eller to fordringshavere bak fakturaen.
Om Energi Norge
Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Similar Posts