Natursp?rsm?l

Innf?ringen av avanserte str?mm?lere vedtatt

noe som gir mulighet for bedre kontroll med eget energiforbruk. Tiln?rmet hele befolkningen skal ha f?tt avanserte str?mm?lere innen utgangen av 2016.
– AMS vil ?ke bevisstheten rundt energiforbruk og stimulere til mer energisparing. For eksempel kan man se for seg at kunden automatisk kan f? koplet ut varmtvannstanken et par timer n?r str?mprisen er p? det h?yeste. Slike l?sninger kan gi billigere str?m og bedret forsyningssikkerhet

Similar Posts