Natursp?rsm?l

Internasjonal gullmedalje for b?rekraftig utvikling g?r til Nestlé

WEC deler ?rlig ut en gullmedalje til et selskap innen ?International Corporate Achievement in Sustainable Development?. Denne prisen gikk i ?r til Nestlé, som i Norge er kjent for blant annet barnemat, kaffe-, sjokolade- og frokostprodukter. Prisen ble tildelt Nestlé for deres engasjement for milj?vennlig og b?rekraftig utvikling gjennom hele verdikjeden. Nestlés CEO Paul Bulcke, fikk overrakt prisen ved en seremoni i Washington.
Den uavhengige juryen la vekt p? Nestlés langsiktige fokus p? b?rekraftig utvikling gjennom selskapets ?Creating Shared Value?-forretningsstrategi (CSV), som b?de fremmer forbrukernes helse og de ?konomiske og sosiale forhold i lokalsamfunn der Nestlé har virksomhet.
?Vi har bygget omtrent 290 vannbehandlingsanlegg ? prim?rt i utviklingsland ? der en nasjonal eller kommunal infrastruktur for springvannsanlegg ikke eksisterte fra f?r, eller fremdeles ikke oppfylte de internasjonale milj?standardene som Nestlé st?tter opp om,? forteller Paul Bulcke om CSV-arbeidet.
Nestlés CSV-styre best?r av internasjonalt anerkjente eksperter fra humanit?re organisasjoner og akademia innen forretningsstrategi, ern?ring, vann og jordbruksutvikling og ledes av Nestlés egen Paul Bulcke. ?Nestlé er stolt av ? vinne denne prestisjefylte prisen, som motiverer oss ytterligere i v?rt arbeid med den langsiktige tankegangen om ? levere den best mulige milj?vennlige og b?rekraftige innsatsen. V?rt engasjement i b?rekraftig forretningspraksis er langsiktighet, og er en fordel b?de for samfunnet og for Nestlés forretningsmessige fremgang?, sier Bulcke.
Dr. Abrams, formann for juryen og professor emeritus ved The University of Pittsburgh, takker Nestlé for sitt engasjement: ?Jeg vil gjerne takke Nestlé for ? ha fremmet en b?rekraftig praksis i selskapets mange virksomhetsomr?der og produktkategorier. Som med tidligere prisvinnere, gir gullmedaljen Nestlé ny motivasjon til ? forbedre folks levestandard og livskvalitet.?
WEC juryen for ?International Corporate Achievement in Sustainable Development? best?r av internasjonale ledere med bakgrunn fra akademia, myndigheter, ikke-statlige organisasjoner og tidligere bransjefolk. De siste ?rene er det f?lgende selskaper som har mottatt WEC Gold Medal Award: Wal-Mart Stores (2010), The Coca-Cola Company (2009), Marks & Spencer (2008), Alcan Inc. (2007), ABN AMRO Bank (2006), Starbucks (2005 ), Johnson Controls Inc. (2004), Ricoh Group Ltd (2003) og CEMEX (2002).
I tillegg arrangerte Nestlé, i samarbeid med The Atlantic Council i forrige uke, et globalt forum for diskusjon av utviklingstendenser innen ern?ring, vann og jordbruksutvikling frem til 2030.Nestlés Creating Shared Value
Nestlé jobber aktivt for ? skape langsiktig merverdi for selskapet og lokalsamfunnene som selskapet opererer i. N?r Nestlé jobber med CSR, kalles det Creating Shared Value. Engasjementet har et helhetlig syn p? verdiskapning og inkluderer alt fra vannsparingsplaner og jordbruksutvikling til ern?ringsr?dgivning. Denne type prosjekter fokuserer p? b?ndene som dyrker v?re r?varer, samt Nestlés egne medarbeidere, forbrukere, aksjon?rer og lokalsamfunn, og samles under betegnelsen Creating Shared Value. Nestlé jobber med Creating Shared Value-prosjekter innen ern?ring, vann og jordbruksutvikling
Om World Environment Center
World Environment Center, med hovedkvarter i Washington, har kontorer og virksomhet i voksende ?konomier og utviklede markeder. WEC er enest?ende i sin direkte bruk av strategier for b?rekraftig utvikling og praksis hos medlemsvirksomhetene. WEC skaper b?rekraftige forretningsl?sninger gjennom individuelle prosjekter i nye markeder, avholder debatter for ? fremme strategisk tenkning p? tvers av et utvalg av b?rekraftige emner, og hyller bransjeekspertise gjennom den ?rlige utdelingen av sin gullmedalje. WEC er en uavhengig non-profit organisasjon.
For mer informasjon Kontakt norsk kommunikasjonssjef i Nestlé, Marianne Hardeng Aaberg, telefon +47 67 81 73 64 / 995 33 125, e-mail: [email protected]
Om Nestlé
Nestlé SA er verdens ledende virksomhet innen ern?ring, helse og velv?re. Selskapet har mer enn 280.000 ansatte og 449 fabrikker verden over. Virksomheten har en meget stor portef?lje av merkevarer innen en rekke mat- og drikkekategorier som spedbarnsern?ring, kaffe, meieriprodukter, frokostblandinger, iskrem, vann, hunde- og kattemat samt sjokolade. Nestlé hovedkontor ligger i Vevey i Sveits, og A/S Nestlé Norge ligger i Oslo. Nestlé i Norge, Sverige, Finland og Danmark arbeider sammen som én operativ enhet: Nestlé Norden.
Vedlagte filer
0000

Similar Posts