Internasjonale belysningsakt?rer tar initiativ til ? arbeide mot en standardisering av grensesnitt for LED-drivere

Jan Egeland er i dag vald til ? leie ei internasjonal gruppe som skal lage eit system for ? samle og spreie klimainformasjon.
Egeland vart vald p? eit m?te i Verdas meterologiorganisasjon (WMO) i dag. Han skal leie ei gruppe som skal lage eit felles rammeverk for klimainformasjon i verda.
– Egeland har bakgrunn og kompetanse som vil styrke dette viktige arbeidet. Ikkje minst er dette viktig for dei fattigaste landa, som vert aller hardast r?ka av klimaendringane, seier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Jan Egeland skal leie panalet saman med den tidlegare egyptiske vassministeren Dr. Abu Zeid. Andre medlemmer i panelet er Emil Salim, tidlegare milj?vernminister i Indonesia, og Ricardo Lagos, tidlegare president i Chile.
Det komande ?ret skal arbeidsgruppa lage ein rapport og tilr? eit globalt rammeverk for klimainformasjon og klimatenester. Arbeidet vert lagt fram p? ?rsm?tet til meteorologiorganisasjonen i 2011.
– Informasjon om dagens og framtidas v?r og klimaendringar vert lettare tilgjengeleg. Det vil alle som arbeidar med helse, landbruk og katastrofeberedskap ha glede av, seier Solheim.
Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken, epost [email protected], mobil 992 18 303.
***
Pressemeldingar og nyhende om bistand og utvikling skal vere lett ? lese. Solheims r?dgivarar bruker Liks til ? teste kor enkle tekstar er ? lese. Teksten du no les har ein verdi p? 39. Det er det same som i vekeblad. Les meir om kampen for eit enklare spr?k i staten hos Klarspr?k.no.
0000

Authors
Top