Klimasp?rsm?l

Internasjonale rammebetingelser for norsk klimapolitikk

Det er n? kuldegrader selv i lavlandet, og det er bare ? vente p? mer hvitt gull fra himmelen! Flere steder ?stafjells er det allerede paradis p? jord for skifolket , og det er ingen grunn til ? ikke starte skisesongen N?!
Sn?forholdene p? Harahorn, Hemsedal, 28. november 2009. Foto: Ragnar Ekker/NVE.
Datagrunnlag for sn?rapporten
Denne ukes sn?rapport er utarbeidet av Heidi Bache Stranden, Hydrologisk avdeling, seksjon for bre, is og sn?. NVE.
Sn?vurderingen er basert p? sn?kartet samt en sn?hydrologisk vurdering av forholdene. Sn?mengden er gitt i forhold til normal sn?mengde for aktuell dag i ?ret basert p? statistikk for perioden 1971-2000.
Les mer om sn?taksering eller sn?m?ling her.
www.nve.no/snorapport
I l?pet av sist uke har det v?rt litt varmere enn normalt i hele landet. Nedb?ren har likevel kommet som sn? i lavlandet, men i de aller, aller mest kystn?re omr?dene smeltet dessverre sn?en f?r kuldegradene kom. Sn?grensen g?r likevel relativt lavt flere steder, og det er skimuligheter f.eks h?yt i Oslomarka. P? Vestlandet og i Nord-Norge har de ogs? f?tt et etterlengtet sn?fall, s? n? skulle det v?re skimuligheter for alle skiinteresserte! Mest sn? kom det vest for vannskillet, med opp mot 100 mm sn? (m?lt i vannekvivalent) enkelte steder.

I Finnmark , Troms og Nordland g?r n? sn?grensen stort sett ved havniv?. Disse fylkene har f?tt 20 -50 mm sn? (m?lt i vannekvivalent) i l?pet av uken, noe som er kj?rkomment for skientusiastene i Nord. Det er fremdeles mindre sn? enn normalen, bortsett fra s?r p? Vidda og i indre deler av Troms, der det er tiln?rmet normale sn?mengder.

I Tr?ndelag ligger ogs? sn?grensen stedvis ved havniv?, selv om den enkelte steder ligger s? h?yt som 400-600 moh. Skientusiastene kan finne frem noen gamle ski og kose seg i Bymarka, men for ? f? mer sn? og boltre seg i, er det de indre omr?dene i s?r og ?st som gjelder. Det har kommet under 20 mm sn? (m?lt i vannekvivalent) i l?pet av uken, og det er fremdeles lite sn? i forhold til normalen, bortsett fra i grensetraktene.

Enkelte steder p? Vestlandet finnes det ogs? sn? til havniv?, og i snitt g?r sn?grensen mellom 0 og 350 moh nord for Sognefjorden, mens sn?grensen i Hordaland og Rogaland ligger opp mot 500 moh. Det er mindre sn? enn normalen, men t?rrf?re i h?yden. For de sn?- og skiinteresserte p? Vestlandet ser livet lyst ut!

I Agder m? en over 150 – 200 moh. for ? f? sn? under skia. Det er mindre sn? enn normalen, men skifolket finner t?rr sn? over ca 800 moh.
P? ?stlandet ligger ogs? sn?grensen rundt 200 moh. For de ivrigste er det n? skif?re i marka, og for de som krever de virkelig store sn?mengdene kan fjellomr?dene p? ?stlandet anbefales. Her er det betydelig mer sn? enn det som er vanlig i desember og forel?pig er vinteren av de 2-3 mest sn?rike flere steder.

God skitur!
Se mer detaljert kart p? www.senorge.no og www.sn?kart.no, eller f?lg oss p? facebook og twitter.

Illustrasjon: Endring i sn?mengde siste syv d?gn. Kilde: www.senorge.no
Kjente feil og usikkerheter i sn?kartene:
I randsonen mellom sn? og barmark vil ofte sn?kartet v?re usikkert og sm? sn?mengder kan gi store utslag spesielt for “%-av normalen”-kartet. Kartet kan derfor variere mye innenfor sm? avstander. Generelt vil sn?kartet i grensentraktene v?re beheftet med usikkerhet som i hovedsak skyldes at metoden som anvendes for ? generere nedb?r- og temperaturverdier over hele landet kan gj?re feil i omr?der hvor det er f? m?linger. I indre Troms og innerst iSognefjorden overestimerer sn?kartet sn?mengdene. Dette er en kjent feil og vi jobber med ? l?se problemet. ?st p? ?stlandet overestimeres ogs? sn?mengden.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy