Milj?politikk

Invitasjon til seminar om Gr?nn ?konomi og utviklingslandene

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og avfall overf?rt fra str?levernloven til forurensningsloven. Det betyr at radioaktive stoffer n? vil bli behandlet likt som andre milj?gifter, og at viktige milj?prinsipper vil ligge til grunn for behandlingen av radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
– Etter forurensningsloven er forurensing i utgangspunktet forbudt, og utslipp krever tillatelse. Ogs? i dag er det krav om godkjenning, men radioaktive stoffer har lignende egenskaper som andre milj?gifter og b?r reguleres p? samme m?te som annen forurensning og avfall, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim. Til n? har dette forurensningsfeltet v?rt regulert gjennom str?levernloven hvor hovedform?let er ? beskytte menneskers helse.
Milj?verndepartementet har derfor fastsatt ny forskrift som gj?r forurensningsloven gjeldende for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Det nye regelverket sikrer at hovedform?let er forurensingsbekjempelse for ? beskytte milj?et. Regelverket skal sikre bedre kontroll med, oversikt over og forsvarlig behandling av radioaktivt avfall, og at milj?prinsipper ligger til grunn for reguleringen og forvaltningen av radioaktive stoffer.
Bruk av forurensningsloven inneb?rer at radioaktiv forurensing krever tillatelse, og dette gir bedre kontroll med utslipp av radioaktive stoffer. De neste to ?rene skal Statens str?levern kartlegge avfallstr?mmer i samarbeid med ber?rte akt?rer, og vurdere eventuelle tilleggskrav til dagens h?ndtering.
– Forurensningsloven sikrer bruk av milj?prinsipper som forebygging framfor reparering, at forurenser betaler og at den beste anvendelige teknologi legges til grunn for regulering og forvaltning av radioaktiv forurensning og avfall. I tillegg f?lger Norge opp viktige internasjonale trender og anbefalinger, og f?r et godt verkt?y for ? redusere mengden radioaktiv forurensning i det ytre milj?, sier Solheim.
Den nye forskriften regulerer alle utslipp av radioaktive stoffer og alt radioaktivt avfall. Utslipp av radioaktive stoffer og produksjon av radioaktivt avfall har ?kt i Norge de seinere ?r, blant annet i petroleumsindustrien. Men ogs? andre sektorer som prosessindustri, gruvevirksomhet, sykehus og forskning kan ha radioaktive utslipp og produksjon av radioaktivt avfall.
Les den nye forskriften p? Milj?verndepartementets nettsider.0000

Similar Posts