Natursp?rsm?l

Invitasjon til teknologikvalifisering for fullskala CO2-fangst p? Mongstad er n? kunngjort av Gassnova og Statoil

01-07-2011 09:40 Gassnova SF En viktig milep?l i CO2 arbeidet er dermed n?dd. Stortinget har ?pnet for at flere teknologier f?r muligheten til ? kvalifisere seg for fullskala fangst av CO2 p? Mongstad, og med denne kunngj?ringen g?r teknologikvalifiseringsprosessen som planlagt. Dette er en offentlig FoU anskaffelse som finnes p? Doffin.no.

En viktig milep?l i CO2 arbeidet er dermed n?dd. Stortinget har ?pnet for at flere teknologier f?r muligheten til ? kvalifisere seg for fullskala fangst av CO2 p? Mongstad, og med denne kunngj?ringen g?r teknologikvalifiseringsprosessen som planlagt.
Dette er en offentlig FoU anskaffelse som finnes p? Doffin.no.

Pressemelding fra Gassnova SF og Statoil 1. juli 2011
Starter teknologikvalifisering p? Mongstad
Statoil og Gassnova inviterer leverand?rer til ? delta i teknologikvalifiseringsprogrammet for fullskala CO2-fangst p? Mongstad (CCM).
Prosjektet g?r n? ut med en ?pen invitasjon til mulige leverand?rer av fangstteknologier, og vil inng? en rammekontrakt med en eller flere leverand?rer. Hensikten med teknologikvalifiseringsprogrammet er ? dokumentere at den teknologien som velges kan benyttes p? anlegget p? Mongstad, og oppfyller alle krav til helse- milj? og sikkerhet.
– Det er viktig ? etablere trygghet for at det ikke skjer helse- eller milj?farlige utslipp knyttet til driften p? fangstanlegget. Det skal v?re trygt for alle som bor i regionen og de som skal jobbe p? anlegget, sier Statoils direkt?r for fullskalaprosjektet p? Mongstad, Kurt Georgsen.
Den kommende prosessen med teknologikvalifisering er delt inn i tre faser:

Mulighetsstudie som skal vise at teknologien er anvendbar p? Mongstad
Teknologikvalifiseringsprogram som viser at prosessen vil fungere og at utslippene vil v?re innenfor fastsatte kriterier, hvor leverand?rene skal teste sitt kjemikalie og prosessteknologi
Konseptfase for design av fullskala CO2-fangstanlegg tilpasset Mongstad

– Deltagelse i programmet vil gi teknologileverand?rene en meget god mulighet til ? dokumentere sin teknologi med tanke p? konkurranse om ? f? bygge fullskala anlegget p? Mongstad. Investeringsbeslutning planlegges gjennomf?rt senest i 2016 i tr?d med regjeringens planer, sier Gassnovas administrerende direkt?r Bj?rn-Erik Haugan
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy