Isforholdene i Norge: Det er stort sett gode isforhold i det meste av landet.

Mildv?r har gjort isen ufarbar n?r kysten p? Vestlandet. P? S?rlandskysten kan d?rlig is v?re skjult under t?rr lett isolerende sn?. P? kysten av M?re ? Nordland har ogs? mildv?r svekket isen, men den har styrket seg igjen den siste uken.
S?r- og ?stlandet
P? kysten av S?rlandet var det mildt s? lenge at isen er svekket der vann str?mmer under isen. De siste dagers kulde har ikke styrket isen da det samtidig har kommet sv?rt lett og isolerende sn?. Vann som hadde utrygg is f?r sn?fallet er derfor fortsatt utrygge.
De aller fleste vann i lavlandet p? ?stlandet har likevel 30-50 cm is, men s?rlig p? de st?rste og dypeste er det enn? store variasjoner i istykkelsen. Enkelte vann har ogs? isfrie partier.
Vannene er stort sett dekket med sn?. Det er betydelig overvann mange steder, mens andre steder har overvannet frosset til ny is.
P? kysten av ?stfold og lengst s?r i Telemark/Agder har sn?en delvis smeltet, men er n? dekket med lett t?rr sn?.
I fjellet isla sm? vann seg rundt 20. oktober, mellomstore vann i starten av november, og de st?rste i starten av desember. I fjellet er alle vann n? farbare bortsett fra der vannet str?mmer. Istykkelsen er 50-70 cm
Resten av landet
N?r kysten p? Vestlandet er isen alvorlig svekket og farlig. Ogs? p? kyststrekningen M?re ? Nordland har isen blitt svekket av mildv?ret, men ny kulde har bedret forholdene igjen.
I indre str?k og over ca 200-400 moh i ytre str?k har isen klart seg bedre, men mange elver er rensket for is.
Enn? har mange av de st?rste og dypeste lavlandsvannene omr?der med farlig is.
I Troms og Finnmark er det gode isforhold, ogs? i lavlandet, men det er overvann p? noen lavlandsvann i Troms etter et stort sn?fall. I fjellet er det 50-70 cm is.
Ismeldingens gyldighet
Ismeldingen omfatter ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.
Str?mmende vann
Det er alltid utrygg is der vann str?mmer, slik som innl?ps- og utl?psoser, terskler og sund. N?r sn?smeltingen tiltar vil omr?dene med farlig is ?ke betydelig.
Sikkerhet
Generelt frar?der NVE ferdsel p? is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du unders?ker istykkelsen. G? alltid minst to i f?lge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales ogs?, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan v?re sv?rt vanskelig ? ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, b?r du ogs? ha med t?rt skift i en vanntett pose.
Regulerte vann
V?r oppmerksom p? at de fleste regulerte vann har omr?der med sv?rt svekket is. NVE holder p? med ? etablere en landsdekkende database hvor det er markert med r?dt de omr?dene hvor isen er s?rlig svekket p? grunn av reguleringer. Forel?pig er 529 av landets 857 magasiner vurdert. Kartet finnes p? www.nve.no/svekketis .
Kontaktpersoner
?nund Sigurd Kvambekk tlf. 22 95 93 12, mobil 996 09 036
Ragnar Ekker tlf. 22 95 90 91, mobil 975 73 438
Knut Hoseth (Nord-Norge) tlf. 76 92 33 62, mobil 971 65 337
Lenker
http://www.nve.no/ismelding
0000

Authors

Related posts

Top