Natursp?rsm?l

Isforholdene i p?sken

avtagende nordover til havsniv? i Troms. I fjellet er det enn? gode isforhold p? uregulerte vann. V?r obs!: Regulerte magasiner er n? tappet ned mot historisk bunniv?. V?r derfor oppmerksom p? oppsprukket is langs land og svakere is i trange og grunne partier.
?stlandet
Isen er n? under nedbryting under ca 500 moh. Unng? ferdsel p? vann som er m?rke i fargen

Similar Posts