Natursp?rsm?l

Italienske matskatter s?ker beskyttelse i Norge

Det er historisk n?r n? to italienske matgiganter s?ker om juridisk vern i Norge gjennom merkeordningen beskyttede betegnelser.
Sammenslutningene bak Prosciutto di Parma og Pamigiano Reggiano s?ker begge ? bli beskyttede opprinnelsesbetegnelser i Norge. Det betyr at de blir stemplet med det samme bl?-hvite merket som Ringerikserter, Skjenning og Gull?ye fra Nord-Norge.
Betegnelser som allerede nyter godt av en beskyttelse i EU kan s?ke om tilsvarende beskyttelse i Norge. Men ogs? norske beskyttede betegnelser kan s?ke om beskyttelse i EU.
– Det er viktig ? bygge opp en strategi rundt beskyttelse av immaterielle verdier. Det er viktig at norske produsenter ogs? griper denne muligheten i EU. Alle norske betegnelser som per i dag har en beskyttelse i Norge kan ogs? s?ke om beskyttelse i EU, slik v?r merkeordning ?pner opp for s?knader fra EU, sier advokat i KSL Matmerk Nina W Hegdahl.
Juridisk ansvarlig i Conzorzio di Parma, Federico Disimoni, sier at hoved?rsaken bak den norske s?knaden er selskapets strategi om f?rst ? beskytte s? og informere.
– Norden er et satsingsomr?de for oss. Men det nytter ikke ? bygge opp et omd?mme uten f?rst ? ha beskyttet den betegnelsen vi skal bygge opp. Vi er ogs? veldig opptatt av at forbrukeren skal f? garantert riktig kvalitet og ikke bli lurt av etterligninger, sier Disimoni.
Det ble solgt en halv million oppsk?ret skinke i Norge i 2010. Det er en ?kning p? over 14 % i forhold til 2009.
Parmegiano Reggiano har i likhet med Prosciutto di Parma hatt en kraftig vekst i det norske markedet og s?ker en beskyttelse fordi de helt klart ser fordeler med en beskyttet betegnelse fremfor ? registrere et varemerke.
– Som en beskyttet betegnelse beskytter man selve kjernen i produktet, nemlig forskriftene som bestemmer produksjonsmetoder. Man beskytter ogs? mot etterligninger gjennom denne ordningen, uttaler Morini.
Faktaboks
Fetaost og Falukurv og Scotsch Lamb er eksempler p? andre beskyttede betegnelser som er beskyttet i EU.
? bli en beskyttet betegnelse gjennom den offentlige merkeordningen gir produsentene et juridisk vern mot kopiering og etterligning.
At en betegnelse er beskyttet er enten et bevis p? at produktets s?regne kvalitet eller omd?mme stammer fra det bestemte omr?det det er laget i eller at produktet er laget etter en bestemt tradisjon.

Bilder kan lastes ned fra: http://www.parmigianoreggiano.com/press_area/photo_archive/default.aspx
eller:
http://www.prosciuttodiparma.com/eng/index.php

For mer informasjon, kontakt:

Ragna Kronstad, informasjonsr?dgiver, KSL Matmerk, 93 49 74 25
[email protected]

Se ogs? www.beskyttedebetegnelser.no for mer informasjon

KSL Matmerk er en stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Stiftelsens hovedoppgave er ? styrke konkurranseevnen til norsk matproduk­sjon gjennom kvalitetssystemer, merkeordninger og markedsf?ring. Stiftelsen eier merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet samt bidrar til lovbeskyttelse av norske matskatter gjennom merkeordningen Beskyttede betegnelser. I tillegg ivaretar stiftelsen kvalitetssikring av norsk landbruk gjennom kvalitetssystem i landbruket (KSL). Organisasjonen forvalter ogs? Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) og er ansvarlig for den generelle markedsf?ringen av ?kologisk mat.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IEA