Vann

Ja til ny 132 kV kraftledning i Lofotoen

samtidig som virkningene for allmenne interesser anses som akseptable. Ut fra hensynet til beredskap mener NVE traséalternativ 1er det beste alternativet og derfor valgt p?

samtidig som virkningene for allmenne interesser anses som akseptable. Ut fra hensynet til beredskap mener NVE traséalternativ 1er det beste alternativet og derfor valgt p? hele strekningen. For bl.a. ? redusere ulemper i anleggsperioden vil NVE sette vilk?r om at Lofotkraft AS utarbeider en milj?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy