Vann

Ja til ny 132 kV kraftledning i Lofotoen

samtidig som virkningene for allmenne interesser anses som akseptable. Ut fra hensynet til beredskap mener NVE traséalternativ 1er det beste alternativet og derfor valgt p? hele strekningen. For bl.a. ? redusere ulemper i anleggsperioden vil NVE sette vilk?r om at Lofotkraft AS utarbeider en milj?

Similar Posts