Milj?politikk

Jens Stoltenberg overleverer klimarapport til FN

– De som inng?r i den nasjonale oljevernberedskapen sitter p? mye kunnskap og erfaring. Det er viktig at vi drar nytte av hverandres kompetanse i utviklingen av oljevernberedskapen. For ? styrke samspillet mellom akt?rene har regjeringen besluttet ? etablere et bredt sammensatt forum for oljevernberedskap, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Etableringen av oljevernberedskapsforumet er en direkte oppf?lging av andre del av Regjeringens nordomr?destrategi, ?Nye byggesteiner i nord?. Form?let med forumet er ? styrke oljevernberedskapen gjennom ? legge til rette for godt samspill og samarbeid mellom offentlige og private akt?rer, med s?rlig fokus p? oljevernberedskap i nordomr?dene. Forumet skal ledes av Kystverket og skal komme med konkrete innspill til nye tiltak for ? styrke den samlede beredskapen.
-I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011, ?ker vi bevilgningen til oljevernberedskapen med 25 millioner kroner. Etableringen av dette forumet blir en ytterligere styrking av arbeidet med akutt forurensing, sier fiskeri- og kystministeren.
Akt?rer som er involvert i den nasjonale oljevernberedskapen blir invitert til ? delta i forumet. Det blir ogs? akt?rer som enten har geografisk tilknytning til nordomr?dene eller kan bidra til den nasjonale beredskapen. Forumet skal utpeke en mindre styringsgruppe som, sammen med ledelse og sekretariat, skal s?rge for kontakt mellom forumet og ber?rte departementer. Det vil i tillegg etableres et ?rlig kontaktm?te mellom forumets styringsgruppe og ber?rte departementer.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy