Milj?politikk

Kaller inn returselskap for EE-avfall til fellesm?te

St?tter sj?bunnopprydding i

Flekkefjord kommune f?r opptil 600 000 kroner i st?tte til milj?unders?kelser i Loja, Grisefjorden, Tj?rsv?gbukta og Lafjorden.
Stortinget har vedtatt en ambisi?s plan om opprydding av forurenset sj?bunn i norske fjorder og havner. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har ansvar for at handlingsplanen blir fulgt opp.
Ansvaret for selve oppryddingen ligger hos den eller de som har forurenset. Men hvis forurenseren(e) ikke lenger eksisterer, mangler betalingsevne, eller ansvarsforholdene er uklare, kan staten delfinansiere arbeidet.
Rydder opp i Flekkefjord
Klif dekker n? 60 prosent av de estimerte kostnadene for unders?kelsene i Loja, Grisefjorden, Tj?rsv?gbukta og Lafjorden Flekkefjord. Flekkefjord kommune og andre bedrifter vil dekke den resterende del av kostnadene.
Sp?rsm?l kan rettes til:
sjefingeni?r Tore Joranger, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 36 05, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy