Klimasp?rsm?l

Kartlegging skal gi bedre luft i Mo i Rana

MINDORO NICKEL ECC MIDLERTIDIG REVERSERT

Det filippinske Mil?- og gruvedepartmentet (DENR) har i dag utstedt en offisiell melding om ? midlertidig reversere milj?godkjenningen/ECC, som ble utstedt til Intex Resources 14. oktober 2009.

I meldingen sier DENR sin statsr?d Jose L. Atienza Jr. at ECC midlertidig reverseres i p?vente av en grundig og uavhengig unders?kelse som vil validere p?standene fremf?rt av anti-gruve lobbyister som er i mot Mindoro Nickel prosjektet.

Den offisielle meldingen beordret dannelsen av en unders?kelsesgruppe best?ende av uavhengige eksperter valgt av fylkestyrene i Oriental Mindoro, Occidental Mindoro samt DENR.

Unders?kelsesgruppen vil ogs? inkludere representanter fra samfunnsorganisasjoner og
urbefolkningsorganisasjoner tilh?rende Oriental og Occidental Mindoro.

Statsr?d Atienza beordret unders?kelsesgruppen til ? levere deres rapport og konklusjon 15 dager etter ferdigstillelsen av oppgaven. Rapporten og konklusjonen fra unders?kelsesgruppen vil bli grunnlaget for ? avgj?re p?standene rundt ECC.

Erlend Grimstad
Administrerende direkt?r
Intex Resources ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andrea B?sen, VP Corporate Development & IR
Tlf: 23 11 33 40
Mob: 412 39 704
Email: [email protected]

Intex Resources ASA
Munkedamsveien 45 A
0250 Oslo
NO 976 094 875 MVA

Tlf: 23 11 33 44
Fax: 23 11 33 45

Source: Millistream0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy