Natur

Kingspan Insulation BV kunngjorde i dag utnevnelsen av Magnus Wallin som forretningsdirekt?r for Norden, som trer i kraft fra 1. desember 2013.

05-11-2013 04:00 Kingspan Insulated Panels Magnus Wallin har tidligere arbeidet hos Thermisol, der han hadde rollene som administrerende direkt?r og sjef for nye forretningsomr?der. I l?pet av de senere ?r har han med suksess introdusert PIR p? det svenske markedet. Magnus har dyptg?ende kunnskaper om og forst?else av isolasjonsmarkedet i Norden og vil v?re en viktig ressurs for Kingspan Insulations videre ekspansjon i regionen.

Göteborg, Sverige, 5. november 2013 ? Kingspan Insulation BV kunngjorde i dag utnevnelsen av Magnus Wallin som forretningsdirekt?r for Norden, som trer i kraft fra 1. desember 2013.

Magnus Wallin har tidligere arbeidet i samme industrigren med ni ?r hos Thermisol, der han hadde rollene som administrerende direkt?r og sjef for nye forretningsomr?der. I l?pet av de senere ?r har han med suksess introdusert PIR p? det svenske markedet. Magnus har dyptg?ende kunnskaper om og forst?else av isolasjonsmarkedet i Norden og vil v?re en viktig ressurs for Kingspan Insulations videre ekspansjon i regionen. Magnus blir sjef for de eksisterende nordiske salgsteamene, som er til stede i Sverige, Danmark, Norge og Finland.
“Det er med glede vi kan fortelle at Magnus Wallin har sluttet seg til Kingspan Insulation”, sier Hans Jacobs, administrerende direkt?r for Kingspan Insulation i kontinental-Europa. “Magnus har b?de omfattende erfaring fra det nordiske markedet og gode kunnskaper om v?re effektive isolasjonsprodukter. Utnevnelsen av ham styrker den forpliktelse vi har i regionen til ? ivareta v?r eksisterende og nye nordiske kundebase og f?yer seg inn i v?r strategi for fortsatt vekst i de nordiske landene i ?rene som kommer.
“Dette er spennende tider for Kingspan Insulation”, mener Wallin. “Vi har allerede en base av internasjonale kunder og har etablert en sterk markedsposisjon, og vi har n? muligheten til ? utvikle oss videre p? det nordiske markedet. Jeg er sv?rt tilfreds med ? kunne slutte meg til den meget dyktige staben hos Kingspan Insulation, og jeg ser frem til ? styrke kjennskapen til og utbredelsen av selskapets nyskapende isolasjonsprodukter og energisparende l?sninger”, sier Magnus Wallin, forretningsdirekt?r for Norden hos Kingspan Insulation fra 1. desember.
Kingspan Insulation er en markedsledende produsent av premium og h?yeffektive stive isolasjonsprodukter og isolasjonssystemer for b?de byggevareindustri og byggetjenester, og vi har levert produkter til nybygg og oppgradering i en rekke ?r.
Vi har et meget stort produktutvalg, som omfatter premium stiv Kooltherm-isolasjon, med lambdaverdier helt ned til 0,020, h?yeffektiv stiv Therma?-isolasjon med lambdaverdier ned til 0,022, samt v?rt nestegenerasjons isolasjonsprodukt lansert i 2012, Optim-R Vacuum Panel, som har en lambdaverdi p? 0,007.

Kingspan är en av världens ledande tillverkare inom byggindustrin och vi erbjuder lösningar baserade p? innovation, design, kvalitet, teknisk expertis och h?llbarhet. Kingspan har idag fyra divisioner: Sandwichpaneler, Isolering, H?llbara lösningar för energi och miljö samt Mobila golvsystem.

Kingspan tog tidigt sikte p? de miljö- och energifr?gor som nu allt mer f?r fokus i samhället. Vi vill leda utvecklingen av innovativa isoleringsprodukter. V?ra produkter möter inte bara befintliga krav p? energibesparing och miljösatsningar – utan vi g?r ett steg längre och erbjuder lösningar som även kan erbjuda trygghet för framtidens strängare krav.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy