Klimasp?rsm?l

KJ?PSPRISEN P? NISSAN LEAF, VERDENS F?RSTE ELEKTRISKE BIL FORMASSEMARKEDET, BLIR UNDER 30.000 EURO ETTER INCENTIVER I DE FLESTE EUROPEISKE LANDENE§

Torsdag 20. mai er det verdens metrologidag. Men er det noen andre i Norge enn Justervesenet som vet dette?
Metrologi og meteorologi h?res ganske likt ut, men fagfeltene er ikke spesielt like. Metrologi er l?ren om m?ling. Og m?linger er noe du forholder deg til hver dag. Du kan stole p? at kaffen og biffen du kj?per har korrekt vekt. Du kan stole p? at du f?r riktig mengde bensin p? tanken. Du kan til og med stole p? politiets fartsm?ler som viser hvor fort du har kj?rt. Bak de dagligdagse bruksomr?dene finner vi ingeni?rene og forskerne som sikrer at m?linger som gj?res er s? n?yaktige som mulig. De s?ker stadig nye og enda bedre m?ter ? m?le p?, og ut?ver fagfeltet metrologi .
Justervesenet markerer merkedagen ved ? invitere presse til hovedkontoret p? Kjeller. Der blir det omvisning i laboratoriene, samt demonstrasjon av Justervesenets nye Massehandler for kalibrering av lodd.
Justervesenet passer p? Norges m?linger
I Norge er det Justervesenet som passer p? at meteren holder seg like lang og kiloen like tung. Pluss mange andre ting. I tillegg til ? s?rge for at Norge holder seg innenfor de m?letekniske kravene, foreg?r det forskning og utvikling innenfor enhetene i SI-systemet (Syst?me International d’Unités).
De syv grunnleggende enhetene som SI-enhetene omfatter er:
Meter (for st?rrelsen lengde)
Kilogram (for st?rrelsen masse)
Sekund (for st?rrelsen tid)
Ampere (for st?rrelsen elektrisk str?m)
Kelvin (for st?rrelsen temperatur)
Mol (for st?rrelsen stoffmengde)
Candela (for st?rrelsen lysstyrke)
Meterkonvensjonen

Meterkonvensjonen er en traktat som ble inng?tt av en rekke land den 20. mai 1875. M?let var at alle skulle bruke samme m?leenheter. Meterkonvensjonen la grunnlaget for SI-systemet som f?lger deg trofast til daglig.

Bildetekst kilogram:
Hele Norges sjefskilo st?r trygt hos Justervesenet p? Kjeller. Kilogrammet er den eneste av SI-systemets enheter som ikke baseres p? en naturkonstant.

Bildetekst laser:
I dag m?les lengde med laser og en meter er pr definisjon strekningen lys forplanter seg i vakuum i l?pet av n?yaktig 1/299 792 458 sekund.

Lenker
http://www.justervesenet.no0000

Similar Posts