Klimasp?rsm?l

Klima21-strategi: Positiv til flere sentra for klimaforskning

72 000 str?mkunder f?r tilskudd til lavere nettleie

NVE gir i ?r tilskudd p? 60 millioner kroner til de 26 nettselskapene som har de h?yeste nettariffene i landet. I alt er det ca 72 000 str?mkunder som f?r redusert nettleien gjennom dette tilskuddet. Reduksjonen er i gjennomsnitt 4,6 ?re/kWh.
Avdelingsdirekt?r Marit Lundteigen Fossdal.
Tilskuddet NVE fordeler er tildelt av Stortinget for ? jevne ut nettariffene i omr?der av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og tariffene h?ye. De viktigste ?rsakene til h?ye tariffer er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som p?f?rer nettselskapene h?ye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.
Ogs? i fjor ga NVE 60 millioner kroner i tilskudd. Midlene ble da fordelt p? 25 nettselskaper med til sammen 66 000 kunder som fikk redusert tariffen med i gjennomsnitt 5 ?re/kWh. I ?r fordeles tariffutjevningsmidlene p? 72 000 str?mkunder som f?r redusert tariffen med i gjennomsnitt 4,6 ?re/kWh.
Nettselskapene plikter ? la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av reduserte tariffer samme ?r som tilskuddet er tildelt.
Ordningen omfatter disse nettselskapene:
Tabell: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/72-000-stromkunder-far-tilskudd-til-lavere-nettleie/

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirekt?r Marit Lundteigen Fossdal, tlf. 22 95 93 53, mobil 901 88 373
R?dgiver John Cock tlf. 22 95 90 62

http://www.nve.no
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy