Klimasp?rsm?l

Klimaforhandlingene i K?benhavn er i gang

Star Tour er i full gang med ? videreutvikle og utvide posisjonen som Norges mest milj?vennlige reisearrang?r. ?verst p? listen st?r CO2-reduksjoner, b?de p? fly og reisem?l.
– I l?pet av ?ret vil samtlige av v?re 13 familiehotell Blue Village i Europa bli milj?sertifisert. Her bor 35 prosent av alle kundene v?re. Vi jobber ogs? for at v?rt eget flyselskap, TUIfly Nordic i l?pet av kort tid skal f? sitt milj?sertifikat*, sier kommunikasjonsdirekt?r Lena Petersson i Star Tour. Hun forteller at selskapets ambisjoner p? milj?siden er skyh?ye, og at dette prim?rt skyldes to ting.
– I fremtiden vil kundene kreve mer milj?vennlige ferier og at vi som en stor akt?r tar ansvar for dette. Investeringer i milj? sikrer ikke bare en mer b?rekraftig turisme, det gir ogs? innsparinger som p? sikt vil gi lavere priser til kundene v?re. Med andre ord en vinn-vinn situasjon, sier hun.

Mye ? spare p? milj?tiltak
P? et Blue Village-hotell med 300 leiligheter koster det rundt en million kroner ? investere i solcellepanel. Dette har en gjennomsnittelig levetid p? ca 20 ?r.
– Til sammenligning koster det oss 350 000 kroner i ?rlige oljeutgifter ? s?rge for nok energi til 300 leiligheter. Et enkelt regnestykke viser at investeringen er inntjent i l?pet av tre ?r, og i etterkant har vi gratis energi i rundt 17 ?r. Det er p? den m?ten det er penger i klimainvesteringer, noe som i siste runde betyr billigere reiser for forbrukerne, mener Petersson.

Samarbeidspartnere st?r for tur
85 prosent av CO2-utslippet fra en feriereise kommer fra flyturen, 0,1 prosent fra hjemmeadministrasjonen og de resterende knapt 15 prosentene fra oppholdet p? reisem?let.
– Vi har i f?rste omgang gjennomf?rt de store milj?forbedringene p? v?re egne Blue Village-hotell og hos v?rt eget flyselskap. N? er turen kommet til v?re ?vrige samarbeidspartnere, sier Lena Petersson. Det skal blant annet lages en omfattende milj?h?ndbok basert p? erfaringer fra milj?sertifiseringen av Blue Village-hotellene. Denne skal deles ut til Star Tours 1600 hotellsamarbeidspartnere med en oppfordring om ? jobbe gr?nt. Bel?nningen for konkrete resultater er ?kt markedsf?ring og dermed st?rre salg gjennom Star Tour.

Gr?nne fly
P? flysiden har TUIfly Nordic kj?pt inn to fly av typen Boeing 787 Dreamliner. Dette er verdens f?rste ?gr?nne? fly som har redusert drivstofforbruket med omkring 20 prosent og som har en vesentlig lenger rekkevidde enn dagens flyfl?te. Som eneste flyselskap i verden har i dag alle TUIfly Nordics fly winglets p? vingespissene. Det betyr en besparelse p? ca 12 500 tonn CO2 eller 345 flygninger tur/retur Oslo-Mallorca i ?ret.
– Det kan nok h?res litt skinnhellig ut n?r vi prater om v?r innsats for milj?et, men det er faktisk et sp?rsm?l om ? overleve. Reisearrang?rer som ikke f?lger opp milj?arbeidet er jeg overbevist om vil g? en usikker fremtid i m?te, tror kommunikasjonsdirekt?ren.
* B?de fly og hotell blir sertifisert etter ISO14001-standard. Les mer om Star Tour og milj?et p? startour.no

Bilder kan lastes ned her: http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=ISO14001

Stabekk 7. desember 2009

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsdirekt?r Lena Petersson, tlf 922 81 519
Informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett, tlf 928 66 5030000

Similar Posts