Vann

Klimameldingen og norsk str?m

I slutten av forrige m?ned ble Klimameldingen lagt fram. Milj?energiselskapet For Better Days er positive til mange av forslagene, men skulle sett at Klimameldingen var mer konkret p? hvordan forbrukerne kan velge mer milj?vennlig.
Det finnes mange enkle og effektive milj?tiltak, som blant annet energieffektivisering av eksisterende boliger og ?kt bruk av str?m med opprinnelsesgarantier. Dessverre har ikke regjerningen st?rre krav til oss enn at de i Klimameldingen skriver ?Det er avgj?rende at vi som forbrukere og deltakere i n?ringslivet velger milj?vennlig?. For Better Days ?nsker at regjeringen skal v?re mer konkret, slik at det blir enklere for forbrukerne ? ta milj?vennlige valg.
Oljefyren b?r byttes ut med fornybar energi
Klimameldingen sier blant annet at oljefyren skal fases ut. Dette er bra for milj?et og spesielt positivt for luften i storbyene. Under dette punktet savner For Better Days et incentiv til ? g? over til oppvarming basert p? fornybar energi.
? Regjeringen kunne generelt tatt et grep og bel?nnet de som kj?per str?m med opprinnelsesgaranti, sier Sandro Parmeggiani, administrerende direkt?r i For Better Days. ? ? kj?pe str?m produsert fra rene energikilder som vann, vind og bio i stedet for kullkraft, er et milj?tiltak som virkelig har effekt. Jo st?rre ettersp?rsel, jo st?rre produksjon.
?nsker redusert energibruk
Energieffektivisering er viktig for ? frigj?re str?m til annen energibruk som blant annet elektrifisering av bilparken og mer eksport. For Better Days savner mer fokus p? dette i Klimameldingen.
– Det er positivt at regjeringen legger opp til passivhusstandard p? nye bygg innen 2015, men vi savner tiltak for ?kt energieffektivisering ogs? for den gamle bygningsmassen, fortsetter Parmeggiani. Det ligger et stort potensiale i ? redusere str?mforbruket i eksisterende bygg. – Vi tilbyr verkt?y som gj?r det mulig ? redusere str?mforbruket med 20 % uten ? redusere komforten. Hvis alle husstander hadde redusert str?mforbruket med 20 % hadde det v?rt resultater som virkelig monner, avslutter Parmeggiani.
Kontakt:
Sandro Parmeggiani, adm. dir. i For Better Days
E-post: [email protected], tlf: 900 62 650
Om For Better Days
Milj?energiselskap For Better Days ble lansert i 2011 og eies av Nordm?re Energiverk AS (NEAS) og Sparebank1 Nordvest. Selskapet tilbyr str?mavtaler med opprinnelsesgaranti fra fornybar energi og samarbeider blant annet med WWF. Les mer om For Better Days og WWF her.
For Better Days har engasjert 5 familier som blogger om hvordan de reduserer str?mforbruket. Her kan du f?lge str?mbloggene:
For Better Days/ Pettersen
For Better Days/ Lundestad Myrvang
For Better Days/ Nossen
For Better Days/ Grimsmo J?rgensen
For Better Days/ Kollandsrud0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy