Klimasp?rsm?l

Klimapolitikk og ?konomi Evaluering av effekter av virkemidler i klimapolitikken

– V?rt bidrag til Amazonasfondet er resultatbasert og forutsatt en fortsatt reduksjon i avskogningen, vil vi ?ke v?rt bidrag til fondet med opp til150 millioner USD i 2010. Det faktum at avskogningen i Amazonas minker er oppmuntrende. Det sa statsminister Jens Stoltenberg under et skogm?te i forbindelse med klimakonferansen i K?benhavn i dag.
Nylig publiserte resultater viser at avskogningen i Amazonas i Brasil i perioden juli 2008 til juli 2009 l? n?rmere 65 prosent under gjennomsnittet for ?rene 1996-2005, og mer enn 40 prosent lavere enn perioden 2007-2008. Dette er den kraftigste nedgangen i avskogning i Amazonas i l?pet av en tjue?rsperiode. Avskogningen er n? p? sitt laveste siden den systematiske m?lingen begynte i 1988. Resultatene etterpr?ves av en ekspertgruppe og de underliggende dataene er offentlig tilgjengelig.
– Disse resultatene kommer samtidig som verdens ledere er samlet i K?benhavn for ? diskutere en ny klimaavtale. Brasil har vist at det er mulig ? oppn? betydelige resultater i l?pet av kort tid. ? opprettholde denne utviklingen og ? sikre enda st?rre reduksjoner i avskogningen, vil kreve ?kt finansiering. Vi inviterer derfor andre til ? bidra til Amazonasfondet, sa Stoltenberg.
Nedhuggingen av regnskog st?r for nesten en femtedel av de globale utslippene av drivhusgasser hvert ?r. En internasjonal ordning som gj?re det mulig for de rike landene ? bidra til finansiering av effektfulle tiltak for ? redusere utslippene fra avskogning i utviklingslandene, vil v?re et betydelig bidrag til ? redusere den globale oppvarmingen.
– Fordi regnskogen er s? viktig i klimakampen, m? regnskogtiltak i utviklingsland inn i den nye klimaavtalen som n? diskuteres her i K?benhavn. Vi m? se en rask og betydelig ?kning b?de n?r det gjelder finansiering og tiltak. Norge har forpliktet seg til ? bidra med 1 milliard USD til Amazonasfondet fram til 2015, sa statsministeren.

Amazonasfondet ble etablert av den brasilianske regjeringen i 2008, for ? finansiere innsatsen mot avskogning i Amazonas. St?tten til Amazonasfondet avhenger av at Brasil oppn?r resultater ved at avskogningen reduseres. Fondet, som administreres av den brasilianske utviklingsbanken (BNDES), er en viktig kanal for Norges innsats for ? redusere utslippene av klimagasser. P? klimatoppm?tet p? Bali i 2007 varslet Norge en investering p? 500 millioner USD ?rlig for ? bekjempe nedhugging av regnskog.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy