Vann

Klimatoppm?tet: FN-sambandet gir deg oppdateringene

Klimatoppm?tet er det ?verste organet i FNs Klimakonvensjon, og arrangeres i desember hvert ?r. Det er p? disse m?tene de internasjonale klimaforhandlingene finner sted, og eventuelle vedtak om avtaler fattes.
FN-sambandet har laget en egen portal for oppdatert informasjon om hva klimatoppm?tet er, ulike lands posisjoner, og en daglig oversikt over hva som skjer p? toppm?tet:
www.FN.no/aktuelt/klima
– Advarslene om klimaendringer og hvordan dette p?virker livet p? jorda, er signaler som det er viktig at politikerne tar med seg i forhandlingene i Durban. Selv om en klimaavtale ikke kan signeres i Durban, kan mye av grunnlaget legges her, sier generalsekret?r i FN-sambandet, Kari Solholm.
Selv om det ikke forventes noe gjennombrudd i arbeidet for en ny klimaavtale, er Durban-toppm?tet viktig i arbeidet for fremtidig internasjonalt samarbeid mot farlige klimaendringer.
FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale sp?rsm?l som arbeidsomr?de. M?let er ? ?ke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy