Klimasp?rsm?l

Klimautviklingen i Norge

Priv. til red.
Under issmeltingskonferansen i Troms? i april ga tidligere visepresident Al Gore og utenriksminister Jonas Gahr St?re et internasjonalt forskerpanel i oppdrag ? gj?re opp status for is- og sn?dekket p? jordkloden. Forskerne har n? fullf?rt oppdraget, og 14. desember overleveres sluttrapporten til FNs klimakonvensjon (UNFCCC) under klimatoppm?tet i K?benhavn (COP15).
Rapporten vil bli presentert under en side-event p? COP15, Bella-senteret. Arrangementet er ?pent.
Danmarks utenriksminister Per Stig M?ller og Gr?nlands statsminister Kuupik Kleist vil legge frem en rapport om status for issmelting p? Gr?nland under samme side-event.
13.00 ? 14.30 Side-event. Sted: Niels Bohr/Hall H
15.00 ? 15.30 Pressekonferanse med utenriksminister St?re, Danmarks utenriksminister M?ller, Gr?nlands statsminister Kleist og forskerne bak rapportene. Sted: Auditorium 15.
Utenriksministeren vil v?re tilgjengelig for enkeltintervjuer etter pressekonferansen s? langt tiden tillater.
Rapporten vil bli lagt ut p? UDs nettsider p? regjeringen.no 14. desember kl. 13.00.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil: 995 22 0260000

Similar Posts