milj?

Kobler til nye kunder i Sirdal

Agder Energi Nett har opphevet begrensningene i tilknytning av nye kunder til nettet i Sirdal. Betingelsen er at kundene godtar at str?mmen kan bli koblet ut i perioder hvor det er h?yt str?mforbruk i omr?det.
?vre Sirdal har hatt en stor vekst i hyttemarkedet, og Agder Energi Nett og Sira Kvina Kraftselskap har samarbeidet om ? l?se utfordringene som denne veksten har medf?rt. Utfordringene har i hovedsak handlet om ?kning av transformatorkapasitet.
Kapasiteten hos Sira-Kvinas transformatorstasjoner har n?dd en ?vre grense, og Agder Energi Nett innf?rte derfor midlertidig tilknytningsstopp i oktober i fjor. Behandlingen av s?knader om tilknytning til nettet m?tte utsettes frem til det var driftsmessig forsvarlig ? tilknytte nye anlegg.
Tilknytning p? vilk?r
For ? im?tekomme tilknytningsbehovet for nye kunder, har Agder Energi Nett n? etablert en kortsiktig l?sning ved ? tilby tariff for fleksibelt forbruk mot utkobling i h?ylastperioder.
Det betyr at nettselskapet i perioder med h?yt forbruk i omr?det, som jule-/nytt?rshelger, vinterferie og p?sken, p? kort varsel kan koble ut str?mmen til disse kundene. Dette for ? beskytte str?mnettet mot overbelastning og fare for brann og/eller skader p? transformatorstasjoner og linjenettet.
Rundt 25 nye anlegg i omr?det blir n? koblet til str?mnettet p? ovennevnte vilk?r. S? snart ?kt transformatorkapasitet er etablert blir ordningen med utkoblingsklausul avviklet.
Tilsvar til klage
Sirdal kommune har klaget Agder Energi Nett inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og mener blant annet at nettselskapet ikke oppfyller leveringsplikten etter energiloven.
Agder Energi Nett har sendt sitt tilsvar til NVE, hvor kommunens p?stander im?teg?s. Nettselskapet mener at det har oppfylt forpliktelsene i tr?d med konsesjonsvilk?rene, og at leveringsplikten etter energiloven ikke er brutt, se vedlagte brev nedenfor.

Kontaktperson:
Astrid M. Hilde
Avdelingsleder storkunde/advokat
Agder Energi Nett AS
Mobil: 907 51 461

Om Agder Energi Nett
Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, totalt 20.400 km linjer. Selskapet overf?rer energi til 188.000 nettkunder p? Agder.

Vedlagte filer
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy