V?r

KONE f?r toppkarakterer i CDP 2014 klimarapportering

KONE, en verdensleder i heis- og rulletrappbransjen, fikk den h?yest mulige karakteren i 2014-utgaven av CDPs rapport. Bare 5 av 260 selskaper i den nordiske rapporten fikk full pott p? 100 poeng. Det gode resultatet vitner om utmerket dataforvaltning, gjennomsiktig kommunikasjon og forst?else av hvordan selskapet bidrar til klimaendringer ? fra l?sninger til selskapets egne prosesser og hele forsyningskjeden.
Selskapet har oppn?dd h?yere resultat for hver gang de siste fem ?rene. I tillegg er KONE representert i Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) for fjerde ?r p? rad. CDLI fremhever selskaper som s?rger for gjennomsiktig klimarapportering, og best?r av de ?verste 10 prosentene av selskapene som er tatt med i den nordiske CDP-rapporten.
“Vi er sv?rt stolte over toppkarakterene vi har f?tt i CDP-rapporten. Dette er et resultat av v?r kontinuerlige innsats for ? ?ke milj?ekspertisen i hele organisasjonen og gjennom hele verdikjeden, og f?lgelig arbeidet for ? n? det strategiske m?let om ? v?re ledende i bransjen n?r det gjelder b?rekraft”, sier Hanna Uusitalo, Environmental Director ved KONE.
KONEs langsiktige milj?m?l handler om ? oppn? enda mer milj?effektive l?sninger, modernisere eksisterende heiser og rulletrapper for ? gj?re dem mer energieffektive samt ytterligere redusere milj?p?virkningen fra virksomheten ? s?rlig med tanke p? CO2-fotavtrykk. For eksempel klarte KONE i 2013 ? redusere selskapets relative CO2-fotavtrykk med 3,5 % i forhold til ?ret f?r. Dette var mulig ved ? forbedre logistikkoperasjonene og bilparken, ved ? redusere str?mforbruket og ved ? bruke virtuelle m?teverkt?y i st?rre grad.
I tillegg til karbonrapporteringen evaluerer DCP selskapene ut fra deres evne til ? redusere klimaendringer p? en skala fra A til E. KONE fikk A?, samme som ?ret f?r. Karakterer fra A til B anses som sv?rt bra.
CDP er en internasjonal, allmennyttig organisasjon som tilbyr det eneste globale systemet for selskaper og byer for ? m?le, rapportere, administrere og dele viktig milj?informasjon. CDP samarbeider med markedskreftene, deriblant 768 institusjonelle investorer med ressurser p? 92 milliarder USD, for ? motivere selskaper til ? rapportere hvordan de p?virker milj?et og naturressursene og til ? iverksette tiltak for ? redusere p?virkningen. CDP har n? den st?rste globale samlingen av informasjon om prim?re klimaendringer og r?varer som utgj?r risiko for vann og skog.
“Globalt utslipp av klimagasser fortsetter ? ?ke og vi st?r overfor en voldsom ?konomisk risiko hvis vi ikke klarer ? redusere utslippene. Behovet for data om selskapers p?virkning p? klimaendringer og deres klimastrategier, er st?rre enn noensinne. Vi vil derfor gratulere de selskapene som har kommet med p? CDPs Climate Disclosure Leadership Index. Dette er selskaper som tar hensyn til det stadig ?kende behovet for milj?ansvar og b?r v?re en inspirasjon for andre til ? gj?re det samme”, sier Paul Simpson, adm.dir. i CDP.
Selskapet har i et ?rhundre tilstrebet ? im?tekomme kundenes behov og leverer bransjeledende heiser, rulletrapper, rulleb?nd og automatiske d?rer samt nyskapende l?sninger for modernisering og vedlikehold.
V?r forpliktelse overfor kunder vises i alle KONEs l?sninger for heiser, rulletrapper, rulleb?nd og automatiske d?rer. Dette gj?r oss til en p?litelig partner i l?pet av hele bygningens livssyklus. Vi utfordrer konvensjonelle kunnskaper i heis- og rulletrappbransjen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy