Natur

Kraftn?ringen tar flysikkerhet p? alvor

Kraftn?ringen tar sikkerhet p? st?rste alvor og merker kraftledninger i tr?d med regelverk. For ? unng? hendelser som den tragiske helikopterulykken ved Sollih?gda, har Energi Norge over tid jobbet for ? f? p? plass et GPS-basert varslingssystem for alle lufthindre.
Energi Norge har i mange ?r v?rt opptatt av flysikkerhet i tilknytning til medlemmenes installasjoner, og mener GPS-varsling for alle luftspenn er det viktigste tiltaket for ? redusere risiko. I dag gjelder merkeplikten utenfor tettbygde str?k kun for hindringer h?yere enn 60 meter.
Omfatte alle hindre
? Vi har tatt opp dette med relevante myndigheter i en ?rrekke og er med i et prosjekt for ? utvikle et GPS-varslingssystem som vil omfatte alle luftfartshindre, ikke bare de som i dag er merkepliktige if?lge loven. Systemet ville ogs? ha omfattet kraftlinjen p? Sollih?gda, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Sammen med Nobilsoft/Norsk Navigasjon, Statnett og Sintef IKT er Energi Norge i ferd med ? utvikle et GPS-varslingssystem som kan advare om n?rliggende luftfartshindre ved at en alarm utl?ses i fly eller helikopter n?r det n?rmer seg en kraftledning eller annet hinder.
D?rlig l?sning
Da Luftfartstilsynets forslag om lys- og lydmerking av alle landets merkepliktige spenn var p? h?ring i 2009, argumenterte Energi Norge for at l?sningen var dyr og lite hensiktsmessig siden den bare ville omfatte et mindretall av luftspennene, som allerede er merket.
Samtidig ville risikoen for ulykker og skader v?re stor ved etablering og vedlikehold av lys og lyd. Allerede da foreslo Energi Norge ? innf?re GPS-varsling i flyene.
? Vi mente den gang, og mener fortsatt, at en mer omfattende merking av kun de spennene som allerede er merket, vil v?re en uhensiktsmessig bruk av ressurser. Dette er etter v?r oppfatning ikke den l?sningen som vil gi best sikkerhet. Derfor ?nsker vi en GPS-varslingsl?sning som omfatter alle spenn, ikke bare de h?yeste, sier Ulseth.

0000

Similar Posts