Klimasp?rsm?l

Kraftsituasjonen veke 47, 2009

- Regjeringen har begravd

– Regjeringen begraver dessverre klimaforliket ved at man ved gjentatte anledninger handler i strid med det som er avtalt og ikke f?lger opp viktige klimatiltak, sier Trine Skei Grande. Hun sl?r fast at klimaforliket skulle bli startskuddet for en offensiv klimapolitikk og danne grunnlaget for en langsiktig og forutsigbar omstilling til et gr?nnere Norge.

Regjeringens h?ndtering av biodieselsaken har f?tt Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande til ? se r?dt.

– Regjeringen og regjeringspartiene forh?rer seg ikke med sine samarbeidspartnere i klimaforliket om viktige sp?rsm?l som avgift p? biodiesel og utsettelse av det planlagte omsetningsp?budet om biodrivstoff, p?peker hun.

Les ogs? VG: “Begraver klimaforliket”

– Regjeringen handler p? tvers av det som er avtalt, besvarer ikke henvendelser fra forlikspartnerne og bidrar med det til at avtalen om klimaforliket fremst?r som verdil?st, understreker Skei Grande.

Ambisjonsl?s
Venstre mener regjeringspartiene opptrer arrogant uten ambisjoner for et bedre klima.

– Rett etter at Stortinget ?pnet i h?st foreslo Venstre en opptrapping av norsk klimapolitikk med henvisninger til det brede samarbeidet om klimaforliket i Stortinget. Dette ble kvittert ut én uke senere med at regjeringen foreslo avgift p? biodiesel. En avgift som vil gj?re det vanskeligere ? n? klimam?lene v?re, uttaler hun.

Les: Venstres forslag om klimaopptrapping her.

Seks viktige punkter uten oppf?lging
Venstres parlamentariske leder viser ogs? til at regjeringen ikke har fulgt opp f?lgende viktige punkter i avtalen:

1. CO2-reduksjoner
De nasjonale reduksjonene i Regjeringens klimamelding kan utvides til 15 -17 mill. tonn CO2 ekvivalenter ift. referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, n?r skog er inkludert.

>> Regjeringen har ikke presentert tilstrekkelige tiltak for ? n? disse m?lene.

2. Petroleum
Det skulle legge frem forslag til klimatiltak i petroleumssektoren i 2008.

>> Dette er ikke fulgt opp.

3. Fornybar energi
Ordningen for fornybar elektrisitet skulle legges om i p?vente av et gr?nt sertifikatmarked. Ordningen skulle innrettes slik at den over tid legger til rette for ?kt utbygging av ny fornybar kraft i Norge i samme st?rrelsesorden som en ordning med gr?nne sertifikater ville gitt.

>> Regjeringen har vraket ordningen.

Regjeringen skal komme til Stortinget med en handlingsplan for overgang fra fossile til fornybare energikilder til oppvarming, og ? innf?re forbud med hjemmel i plan- og bygningsloven mot installering av oljekjel i nye bygninger.

>> Vi har ikke registrert at regjeringen har innf?rt dette.

4. Energisjekk
Det skal etableres en ordning med tilbud om energisjekk av boligbygg for ? bidra til ? realisere enkle og effektive sparetiltak innen 2009.

>> Regjeringen har ikke presentert et slikt opplegg.

5. Offentlige bygg
Det skal stilles konkrete krav til energibruk og energiforsyning i offentlige byggeprosjekter. Kravene b?r s? langt det er praktisk mulig v?re strengere enn minimumskravene i teknisk forskrift.

>> Vi kan ikke se at regjeringen har fulgt dette opp.

6. Hydrogenbiler og parkering
Hydrogenbiler b?r f? slippe gratis gjennom bomringen og ha gratis offentlig parkering, p? lik linje med elbiler. Dette er ikke oppfylt.

>> Regjeringen har fritatt hydrogenbiler for bompengebetaling, men det er ikke innf?rt gratis parkering p? offentlige plasser.

Les ogs?: For lite tr?kk i regjeringens klimapolitikk.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy