Klimasp?rsm?l

Kraftsituasjonen veke 8, 2010

NVE mener at drifts- og kraftsituasjonen i Midt-Norge er slik at utfall i kraftsystemet kan f? store samfunnsmessige konsekvenser. NVE tilr?r derfor at Statnett gis midlertidig tillatelse til ? bruke reservekraftverkene dersom det oppst?r slike situasjoner.
Dagens konsesjonsvilk?r for reservekraftverkene inneb?rer at de bare kan brukes i s?kalte sv?rt anstrengte kraftsituasjoner for ? redusere sannsynligheten for rasjonering. Statnett har s?kt om ogs? ? kunne bruke reservekraftverkene for ? redusere konsekvensene dersom viktige nettanlegg eller kraftverk skulle falle ut.
I sin innstilling til Olje- og energidepartementet har NVE lagt vekt p? den spesielle situasjonen i kraftsystemet i Midt-Norge, og p? at reservekraftverkenes effektkapasitet kan redusere negative konsekvenser av eventuelle driftsforstyrrelser i kraftforsyningen i regionen. Det er ogs? lagt vekt p? at de foresl?tte vilk?rene i stor grad vil forhindre negative konsekvenser som utslipp og andre virkninger ved drift av kraftverkene.
I tillegg til dispensasjon fra konsesjonsvilk?rene, vil saken ogs? m?tte vurderes i forhold til utslippstillatelsen for CO2 etter klimakvoteloven som er gitt av Milj?verndepartementet.
Les hele innstillingen p? www.nve.no
Kontaktpersoner
Avdelingsdirekt?r Rune Flatby, tlf: 416 78 203
Avdelingsdirekt?r Marit Lundteigen Fossdal, tlf: 901 88 3730000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy