Vann

Krever ?kte r?varepriser

Fredag presenterer landbruksorganisasjonene sine krav til jordbruksforhandligene 2012. Gr?nn Ungdom, Milj?partiet De Gr?nnes ungdomsparti, mener jordbruksoppgj?ret m? markere starten p? en ny kurs for norsk landbruk. De mener r?vareprisene m? ?kes betydelig.

– Den norske bonden har ikke hatt realinntektsvekst siden 1970-tallet og tjener bare en br?kdel av sammenlignbare yrkesgrupper. Det rimer ikke med at produksjon av mat er en av samfunnets viktigste oppgaver, sier Hallvard Surlien, talsmann i Gr?nn Ungdom.

Landbruksmeldinga som nylig ble vedtatt i Stortinget inneholdt f? virkemidler for ? ?ke inntektene i landbruket. KrF stilte et slikt krav, men klarte ikke ? bli enig med Regjeringspartiene. Gr?nn Ungdom mener Regjeringen n? m? t?rre ? ?ke r?vareprisene.

– I dag f?r bonden stadig mindre betalt for sine r?varer, og blir mer og mer avhengig av tilskudd. Fortjenesten er i stor grad forbeholdt de store matkjedene. Det er ikke slik det skal v?re. R?vareprisene m? ?kes vesentlig, slik at bonden gis et reelt inntektsl?ft, sier Surlien.

Under debatten om landbruksmeldinga ble det ogs? mye fokus p? selvforsyningsgraden til norsk landbruk. De siste ?rene har ?kningen i import av kraftfôr v?rt betydelig, mens stadig mer norsk areal g?r ut av produksjon.

– En viktig ?rsak til denne utviklinga er den lave kraftfôrprisen. I mange tilfeller er det billigere ? bruke kraftfôr enn gras. Det viktigste tiltaket for ? ?ke norsk selvforsyningsgrad er derfor ? ?ke prisen p? kraftfôr i jordbruksoppgj?ret. H?yere kraftfôr- og r?varepris er helt avgj?rende tiltak for ? sikre et b?rekraftig landbruk i ?rene som kommer, avslutter Surlien.
Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Similar Posts