Kunnskap om amin-utslipp ved CO2-fangst

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og avfall overf?rt fra str?levernloven til forurensningsloven. Det betyr at radioaktive stoffer n? vil bli behandlet likt som andre milj?gifter.
Hele saken hos Milj?verndepartementet0000

Authors
Top