V?r

Kutt str?mutgiftene

En gjennomsnittlig familie betaler 25 000 for str?m i ?ret. Med enkle og billige tiltak kan du kutte str?mutgiftene betydelig.
Selv om str?mprisene ser ut til ? ligge p? et behagelig niv? fremover, er det fullt mulig ? kutte str?mutgiftene. Enkelte tiltak man b?r prioritere fremfor andre dersom man har som m?l ? spare noen tusenlapper, sier Margit Unander, direkt?r for LOS privatmarked.
Sm? og billige str?msparingstiltak er ofte de mest l?nnsomme. I en vanlig bolig g?r i gjennomsnitt mer enn 60 prosent av str?mutgiftene til oppvarming, og da kan det v?re smart ? starte her. Et tidsur som senker temperaturen p? den elektriske ovnen n?r man er p? jobb, vil fort kunne bety en besparelse p? over 1000 kroner i l?pet av ett ?r, forteller Margit, og legger til at dyrere investeringer ogs? vil gi gevinst p? sikt.
Kj?p av varmepumpe og etterisolering i gamle hus er st?rre og dyrere investeringer som bidrar til redusert str?mforbruk og dermed lavere str?mutgifter. ? Det er tiltak som absolutt b?r vurderes og settes inn i en st?rre sammenheng. En bolig med h?y bokomfort, lave energikostnader og som benytter seg av fornybar energi, vil ogs? v?re attraktiv i markedet, sier Margit.

Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst str?mleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.

Similar Posts