Energisp?rsm?l

Kvinner ?nsker str?m fra fornybar energi

En ny unders?kelse viser at kvinner ?nsker str?m som er produsert p? en milj?vennlig m?te, samtidig som nye tall bekrefter at mye av str?mmen vi bruker i Norge ikke er fra fornybar energi. Likevel er det f? som aktivt velger str?m med opprinnelsesgarantier. ?rsaken er klar, det er mannen som velger str?mleverand?r.
I en unders?kelse gjort av Norstat for str?mleverand?ren For Better Days svarer 20 % av kvinnene at de er meget opptatt av at str?m er produsert p? en milj?vennlig m?te mot 12 % av mennene. P? den andre siden av skalaen svarer hele 27 % av mennene at de er helt uinteressert i at str?m er produsert p? en milj?vennlig m?te mot 10 % av kvinnene. I samme unders?kelse ser vi ogs? at det er et klart flertall kvinner som bekymrer seg for klimaforandringer og som oppgir at de er meget opptatt av milj?et.
? Dette er klare tall, sier Ole Jonny Rugset, daglig leder i For Better Days. ? Kvinner er mer opptatt av str?m fra fornybar energi og milj?sp?rsm?l generelt. Det er viktig ? f? kvinnene p? banen, da unders?kelser vi har gjort viser at det til syvende og sist er menn som bestemmer hvilken str?mleverand?r og hvilket str?mprodukt husholdningen velger.
Triste tall fra NVE
I juni viste tall fra NVE at 45 prosent av str?mmen vi bruker i Norge kommer fra fossile energikilder og mer enn 30 prosent kommer fra kjernekraft. Dette til tross for at 95,3 % av produsert str?m i Norge kommer fra vannkraft. Det vil si at 77 % av den str?mmen Ola og Kari kj?per er fra fossile energikilder eller kjernekraft.
Kvinner ? krev fornybar str?m
I f?lge Rugset er du sikret at du betaler for produksjon av str?m fra fornybar energi n?r kj?per str?m med opprinnelsesgaranti. Da st?tter du med andre ord ikke produksjon av str?m fra forurensende energikilder som kullkraft.
– Jeg vil be alle milj?bevisste kvinner kreve at str?mleverand?ren selger str?m med opprinnelsesgaranti, sier Rugset i For Better Days. ? kj?pe str?m produsert fra rene energikilder som vann, vind og bio i stedet for kullkraft, er et milj?tiltak som virkelig har effekt. Jo st?rre ettersp?rsel, jo st?rre produksjon.
Om For Better Days
Milj?energiselskap For Better Days ble lansert i 2011. Selskapet tilbyr str?mavtaler med opprinnelsesgaranti fra fornybar energi og samarbeider blant annet med WWF.
For mer informasjon:
Ole Jonny Rugset, daglig leder i fBD (bilde)
Tlf: 900 18 232
E-post: [email protected]
www.fbd.no
For Better Days p? Facebook
For Better Days p? LinkedIn
For Better Days p? Twitter0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #David Arkless   #Henry Kissinger   #Norges Handelsh   #Vasilisa Sayapin