Natursp?rsm?l

Kystverket utvider samarbeidet med Redningsselskapet

????Kystverket samarbeider n?rt med Redningsselskapet i beredskapssaker. N? ?nsker Kystverket ? utvide dette samarbeidet, og denne uka er det derfor underskrevet en avtale om hvordan ressursene til Redningsselskapet skal kunne inng? i den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning.
?Kystverket vil se p? om en kan benytte den raske responstiden Redningsselskapet har langs hele kysten. Redningssk?ytene er utformet med tanke p? ? ha h?y fart. De fleste sk?ytene har beredskap 24 timer i d?gnet, og flere har relativt god slepekraft. Fart og stasjonering av b?tene gj?r at de kan v?re til stade innen to timer ved hendelser p? sj?en. Operasjonsomr?det til redningssk?ytene er prim?rt for kystn?re farvatn.
? Vi ?nsker ? se om redningssk?ytene kan bist? mer i f?rste fase av en oljevernaksjon, seier kystdirekt?r Kirsti Slotsvik.
Kystdirekt?ren er glad for avtalen som er gjort mellom Kystverket og Redningsselskapet.
? Vi kommer til ? g? gjennom og se p? mulige nye samarbeidsformer, sier Slotsvik.
Kystverket og Redningsselskapet vil ogs? teste ut oljevernlektere og den kapasiteten redningssk?ytene har for ? kunne legge ut lenser. Kystverket ?nsker at lensene og utstyret p? lekterne til Redningsselskapet skal v?re bedre egnet til aksjoner. Det skal gj?res en egen avtale om langtidsdrift av to lektere. Den ene av lekterne skal v?re stasjonert p? Hvaler.
? Vi er sv?rt opptatt av at redningssk?ytene skal komme mest mulig til nytte og er derfor sv?rt glad for denne avtalen, sier generalsekret?r ?yvind Stene i Redningsselskapet.
Kystverket kommer dessuten, i samarbeid med Redningsselskapet, til ? vurdere om redningssk?ytene kan benyttes mer til slepeoppdrag og til ? fjerne drivende gjenstander i sj?en.
Redningsselskapet er en humanit?r, frivillig medlemsforening. V?rt form?l er delt i fire: Redde liv, berge verdier, verne kystmilj?et og drive opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sikkerheten for den som ferdes p? sj?en. Redningsselskapet driver 41 redningssk?yter langs hele kysten.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alexander Andersen