Natursp?rsm?l

Legger til rette for nye energi- og klimatiltak i kommunene

30-03-2011 16:14 Enova Enova og KS har undertegnet en revidert samarbeidsavtale om ? utvikle gode energi- og klimaprosjekter i kommunesektoren. M?let med avtalen er ? legge til rette for at kommunene og fylkeskommune kan ta en ledende rolle i arbeidet med ? f? ned energiforbruket og klimagassutslippene.

Enova og KS har undertegnet en revidert samarbeidsavtale om ? utvikle gode energi- og klimaprosjekter i kommunesektoren. M?let med avtalen er ? legge til rette for at kommunene og fylkeskommune kan ta en ledende rolle i arbeidet med ? f? ned energiforbruket og klimagassutslippene.
Enova har det siste ?ret fornyet sitt st?ttetilbud til blant annet offentlig sektor for ? ?ke takten i energiomleggingsarbeidet. Som ledd i avtalen skal KS og Enova i fellesskap utvikle nye verkt?y for kommunesektorens arbeid med klima- og energiplanlegging, slik at det blir lettere ? komme fra plan til handling. Gjennom ?konomisk st?tte fra Enova og felles informasjonstiltak har de to partene i stor grad bidratt til at 99,5 % av kommunene og fylkeskommunene n? har eller er i ferd med ? f? en klima- og energiplan. N? skal dette f?lges opp med et internettbasert verkt?y og veiledningstjeneste for produksjon av 2. generasjons planer og gjennomf?ring av nye tiltak.
Enova og KS har ogs? bidratt til ? f? fortgang i kommunesektorens klima- og energiarbeid gjennom ? etablere nettstedet www.norskeklimakommuner.no. Her gis det en oversikt over status for den enkelte kommunes- og fylkeskommunes klima- og energiplaner. Nettstedet skal n? videreutvikles til ogs? ? bli en eksempelbank med tiltak til inspirasjon og etterf?lgelse.
Det felles klima- og energiarbeidet f?lges dessuten opp med en landsomfattende kursserie med bygging av passivhus og energisparing som hovedtema.
Kontaktpersoner:
Seniorr?dgiver Kjersti Gjervan, Enova, tlf. 93083464.
Fagleder Kjetil Bj?rklund, KS, tlf. 90687548.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy