Natursp?rsm?l

Lene Lyngby er utnevnt til ekspedisjonssjef i Avdeling for naturforvaltning

Lene Lyngby ble i statsr?d i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Avdeling for naturforvaltning fra det tidspunkt departementet bestemmer. Lene Lyngby er i dag ekspedisjonssjef

Lene Lyngby ble i statsr?d i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Avdeling for naturforvaltning fra det tidspunkt departementet bestemmer.
Lene Lyngby er i dag ekspedisjonssjef i Milj?verndepartementet og leder Avdeling for klima og forurensning. Hun er utdannet cand. scient. med hovedfag i biologi fra Universitetet i Oslo, 1996.
Fra 1996 til d.d. har Lyngby v?rt tilsatt i Milj?verndepartementet. Fra 1996 til 2002 var hun konsulent og r?dgiver i Avdeling for forurensningssaker ved seksjon for kjemikalier og avfall, og seksjon for kjemikalier og helse. Lyngby fungerte som avdelingsdirekt?r for seksjon for kjemikalier og helse fra mars til desember 2000. Fra 2002 til 2004 var hun r?dgiver ved seksjon for havmilj?. I mai 2004 ble Lyngby tilsatt i fast stilling som avdelingsdirekt?r for seksjon for kjemikalier og avfall i Avdeling for forurensningssaker. Fra mai 2007 til april 2009 var Lyngby fast tilsatt som avdelingsdirekt?r i seksjon for klima og energi, Avdeling for klima og forurensning. Fra april 2009 til dags dato har hun hatt stillingen som ekspedisjonssjef i forannevnte avdeling.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy