Natur

Lettere ? klage p? h?ndverkeren

Dersom h?ndverkerforetaket man har engasjert for ? utf?re arbeid p? eiendommen, er medlem i en av bransjeorganisasjonene som deltar i samarbeidet, f?r man gratis avgjort tvister som faller inn under lov om h?ndverkertjenester. Hensikten er ? gi forbrukerne en mulighet til enkelt ? f? avgjort en tvist, uten ? m?tte g? veien om advokater og domstolene. Nemda l?ser alle typer tvister som omfattes av h?ndverkertjenesteloven, enten det gjelder kvaliteten p? arbeidet, forsinkelser, uenighet om pris eller andre problemer.
Nemnda behandler ikke saker der tvistebel?pet er under kr 5000. Klage skjer p? klageskjema som kan hentes p? klagenemndas hjemmeside ? h?ndverkerklagenemnda.no.
En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen, og behandling i Klagenemnda kan ogs? erstatte behandling av saken i Forliksr?det.
– Vi ?nsker ? bidra til ? synliggj?re skillet mellom de seri?se og de useri?se akt?rene i byggebransjen og klageh?ndtering er i s? m?te et viktig bidrag. Klagenemnda gir en grundig og faglig forankret saksbehandling hvor begge parter kommer til orde, sier Tor Backe, adm. direkt?r i Norske R?rleggerbedrifters Landsforening – VVS .

Nemnda ledes av lagdommer Peter Meyer, og best?r for ?vrig av to representanter fra hver av bransjeorganisasjonene samt to representanter fra Huseiernes Landsforbund.
H?ndverkerklagenemnda er et
samarbeid mellom Huseiernes Landsforbund og
– Entrepren?rforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
– Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
– Norske Anleggsgartnere (NAML)
– NELFO ? foreningen for EL og IT Bedriftene
– Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS (NRL)
– Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Kontaktpersoner:
Adm. dir. Peter Batta,
Huseiernes Landsforbund, tlf: 900 300 48
Adm. direkt?r Tor Backe,
Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS, tlf: 95 77 5000
Advokat Lars-Erik Lundgaard,
NELFO ? foreningen for EL og IT Bedriftene, tlf: 913 80 840

NRL st?r for Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS, og er en bransjeorganisasjon for r?rleggerforetak av ulik st?rrelse og markedsorientering. NRL er tilknyttet N?ringslivets Hovedorganisasjon og Byggen?ringens Landsforening. Organisasjonen ble stiftet i 1913.

Skikkelig r?rlegger er r?rbransjens egen forbrukerportal som informerer om valg av skikkelige r?rleggere og skikkelige produkter. Sidene inneholder ogs? relevante artikler om alt fra oppussing, nybygg og vedlikehold til vannskadeforebygging og gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, bes?k www.skikkeligr?rlegger.no.
0000

Similar Posts