Natursp?rsm?l

Linnorm valgte Draugen

17-06-2011 15:32 A/S Norske Shell Linnorm-lisensen har valgt Draugen som vertsplattform ved en mulig framtidig utbygging av gassfeltet i Norskehavet. Linnorm har dermed passert en viktig milep?l p? veien mot en fremtidig beslutning om utbygging.

Linnorm-lisensen har valgt Draugen som vertsplattform ved en mulig framtidig utbygging av gassfeltet i Norskehavet. Linnorm har dermed passert en viktig milep?l p? veien mot en fremtidig beslutning om utbygging.
Shell er operat?r for Linnorm-lisensen (PL255), som ble p?vist i 2005. Linnorm blir betegnet som et teknisk krevende reservoar, med h?yt trykk og h?y temperatur. Planene for en mulig utbygging av Linnorm inneholder en undervannsutbygging med br?nnrammer p? havbunnen, og tilknyting til en eksisterende plattform, der gassen behandles f?r den sendes videre til Nyhamna for eksportert via Langeled. Linnorm ligger 50 kilometer nordvest for Draugen, og 225 kilometer nord for Nyhamna.

– B?de teknisk og kommersiell evaluering viste at den beste l?sningen for Linnorm er ? ha Draugen som vertsplattform, sier Bernt Gran?s, som er leder for lisenskomiteen. -Ved en utbygging av Linnorm vil dette medf?re betydelige modifikasjoner p? Draugenplattformen. Det blir behov for installering av over 3000 tonn med nytt utstyr p? Draugen. Dette blir et betydelig prosjekt i seg selv. I tillegg blir det behov for ? utvide kapasiteten p? Nyhamna og ekspansjonsprosjektet p? landanlegget vil kreve en lengre periode med ombygginger. Shell arbeider hardt og m?lrettet mot en beslutning om ? bygge ut Linnorm, og vi er i rute, sier Gran?s.

Linnorm-partnerne arbeider for en samordnet utbygging med det Statoil-opererte Luva-feltet lenger nord i Norskehavet, for ? utnytte synergier i transportl?sningen til Nyhamna.

Draugenfeltet ble ?pnet i 1993, som den f?rste Shell-opererte oljeplattformen i produksjonsfase i Norge. Draugen har v?rt, og er, et utstillingsvindu for Shell i Norge, der b?de produksjon og levetid overg?r de opprinnelige planene. Draugen er n? i en moden fase, og vertsrollen for Linnorm vil ha positiv innvirkning p? framtidige planer for feltet.

-Det har v?rt reell konkurranse om ? f? rollen som vert for Linnorm-gassen, og vi er meget f?rn?yde med at Draugen er konkurransedyktig og er valgt som det beste alternativet, sier direkt?r for leting og utvinning i A/S Norske Shell, Per-Olaf Hustad. -Vi har gjort Draugen til et av de mest produktive feltene med h?yest utvinningsgrad p? sokkelen. Selv om Draugen ogs? uten andre felttilknytinger st?r foran en betydelig levetidsforlengelse, vil en vertsrolle for Linnorm v?re et forsterkende bidrag i denne retningen. Det st?tter dermed opp under v?r m?lsetting om langsiktig drift av Draugen, sier Hustad.

Fakta om Linnorm:
Lisens PL 255 i Norskehavet
Shell (30%), Petoro (30%)Total (20%), Statoil (20%)
P?vist i 2005, avgrenset i 2007
Gass med 7% CO2 og sm? mengder H2S og kondensat.
300 meters vanndybde
Sekst stablede reservoar med varierende produksjonsegenskaper
H?yt trykk og h?y temperatur i reservoaret
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy