Milj?politikk

LNG erstatter olje og LPG p? Lilla Edet

LNG erstatter olje og LPG p? Lilla Edet…
Nordic LNG har inng?tt leveringsavtaler med to store industribedrifter p? Lilla Edet (ca 5 mil nord for Göteborg).
Oppstart av LNG-leveranser med tankbil fra v?r nye terminal p? ?ra ved Fredrikstad, vil skje i l?pet av sommeren 2011:
Knauf Danogips GmbH, Inlands Kartongbruk
Utvikler, produserer, markedsf?rer og selger papir og kartong prim?rt for gipsplater, men ogs? til annet bruk. Del av det verdensomspennende Knauf-konsernet, som er en av de sentrale akt?rene p? det europeiske gipsplatemarkedet.
Direkt?r ?ke Andersröd ser frem til ? kunne konvertere kjelanlegget fra olje til naturgass p? forsommeren 2011: ?Vi har sett p? ulike alternativer for ? kunne redusere v?re utslipp, spesielt CO2 og NOx, og overgang til LNG vil sikre en vesentlig milj?forbedring for v?rt tilfelle. Vi er meget godt forn?yd med ? kunne spare penger samtidig som vi sparer milj?et? sier Andersröd til v?r utsendte.
SCA Hygiene Products AB Edet Bruk
SCA har totalt ca 52.000 ansatte med en total omsetning p? over 100 milliarder SEK, og er med det et av Sveriges aller st?rste selskaper. Fabrikken p? Lilla Edet produserer i overkant av 100.000 tonn mykpapir ?rlig hvorav ca 85% av produksjonen baseres p? returpapir. ?Edet? er et av Sveriges eldste og mest velkjente varemerker.
Innkj?pssjef Mikael St?hl fastsl?r at overgangen fra LPG til LNG i produksjonen passer som h?nd i hanske for konsernets milj?profil: ?SCA legger stor vekt p? ? f? redusert v?re utslipp s? mye som praktisk mulig. Milj?arbeid blir ikke sett p? som en utgift i konsernet, men som en forutsetning for ? kunne utvikle et fremgangsrikt og l?nnsomt selskap.?sier Mikael St?hl.
Fabrikken p? Lilla Edet produserer i overkant av 100.000 tonn mykpapir ?rlig hvorav ca 85% av produksjonen baseres p? returpapir. ?Edet? er et av Sveriges eldste og mest velkjente varemerker.
Nordic LNG provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger via vessel, train or truck. A supply terminal is currently being built in Fredrikstad that will be opened for customer deliveries as from July 2011.
Vedlagte filer
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy