Klimasp?rsm?l

LO og klimatoppm?tet i K?benhavn. Invitasjon til presseseminar.

(Oslo, 24. november 2009) Statkraft ?pner i dag verdens f?rste saltkraftanlegg p? Tofte i Hurum. Den offisielle ?pningen foretas av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

Anlegget produserer str?m ved ? utnytte energien som oppst?r n?r ferskvann og sj?vann blandes. Saltkraft er en fornybar og utslippsfri energikilde som Statkraft har forsket p? i 10 ?r, og som vil kunne gi et vesentlig bidrag til milj?vennlig kraftproduksjon internasjonalt.

– Her lager vi str?m ved ? blande vann! Det viser at l?sninger p? klimautfordringene kan ligge n?rmere enn vi antar, og det gir meg tro p? fremtiden, sier konsernsjef B?rd Mikkelsen i Statkraft.

– Jeg vil gratulere Statkraft med ?pningen av saltkraftprototypen. Nye energil?sninger er helt n?dvendige for ? m?te klimautfordringene, og jeg er glad for at et norsk selskap ligger i front n?r det gjelder ? utvikle fremtidens energil?sninger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Vi synes det er storartet at en tung akt?r som Statkraft satser p? ? finne fornybare l?sninger. WWF ?nsker ? jobbe med Statkraft for ? sikre at satsingene leverer b?rekraft og ikke bare mer kraft, sier generalsekret?r i WWF Norge, Rasmus Hansson.

Prototypen p? Tofte vil ha begrenset produksjonskapasitet og skal f?rst og fremst brukes til testing og utvikling. P? noen ?rs sikt er m?let ? kunne bygge et kommersielt saltkraftverk.

Det globale potensialet er beregnet til 1600-1700 TWh ?rlig – tilsvarende 50 prosent av den samlede kraftproduksjonen i EU. Saltkraftverk kan i prinsippet bygges alle steder hvor ferskvann renner ut i havet, det avgir verken st?y eller forurensende utslipp og kan integreres i eksisterende industriomr?der – for eksempel i kjelleren p? et industribygg.

Statkraft har forsket p? saltkraft siden 1997 og utviklet prototypen i samarbeid med forsknings- og industrimilj?er i flere land. Prosjektet er blitt fulgt med stor interesse b?de nasjonalt og internasjonalt, og det ventes en rekke utenlandske gjester til ?pningen.

Statkraft er st?rst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig akt?r p? de europeiske energib?rsene. Statkraft utvikler ogs? marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energil?sninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres str?m og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning p? 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 200 medarbeidere i mer enn 20 land.

For mer informasjon, kontakt:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, mobil 901 86 310
Informasjonssjef Torbj?rn Steen, mobil 911 66 888
Kommunikasjonsr?dgiver Aslak ?ver?s, mobil 900 86 020

Bilder, film, fakta etc. kan lastes ned fra http://www.statkraft.no/energikilder/saltkraft/0000

Similar Posts